top of page

Levensboom

Irene Keyzer
Lutherkerk, Bodegraven
Voorbereiding 1

Het werk dat Irene Keyzer gemaakt heeft
voor deze tentoonstelling ontstaat groten-
deels in het gastatelier van Werk aan het
Spoel in Culemborg. Evenals het vorige jaar,
verbleef zij als artist in residence .


Het thema Levensadem is voor Irene
zichtbaar in de processen die zich afspelen
in de natuur verbonden met haarzelf.
‘Ik zie het water stromen zonder dat het
stopt. Ik voel de wind, de beweging van
transparante lucht. Dan kijk ik naar de oneindige hemel.
Ik adem diep, in en uit zonder na te denken. Ik leef en beleef. Dit zal doorgaan totdat op een dag mijn ademhaling stokt.’


Ademhalen om te leven. Hoe zien de longen eruit? Hoe neem je je longen waar? Je kunt ze niet zien. Wel de boom waar Irene op haar dagelijkse wandeling het voorjaar in beleeft. Die boom is als het ware de ‘ziel’ van het landschap. Door het proces van de fotosynthese kan de mens (Adam) ademen. De boom groeit op de aardbodem (adamah) en is onderdeel van een eeuwig durend proces van de natuur. Het idee van ‘levensboom verbonden met levensadem’ gaat zich ontwikkelen.

Irene speelt met het waarneembare en het in poëtische of metafysche zin daarin of daarachter verborgene. Haar werkwijze is een proces van vormen laten ontstaan, van overschilderen, weghalen en verplaatsen van allerlei schilderkundige gegevens. Het is een opbouwen van concentratie wat wordt begeleid door verschillende denkprocessen.

De schetsen zijn spontaan. Zoekende naar nieuwe inzichten die het beeld lostrekken van de werkelijkheid en een nieuw beeld laten zien. Met transparante penseelstreken in gelaagdheid wordt een vorm aangebracht en bijgedragen aan de essentie van het werk.

Er is veel meer te zien dan je nu kan waarnemen.

Kijken + Zien

De werken zijn te zien in de
Lutherkerk, Noordstraat 2 te
Bodegraven.
Tijdens de dienst op Hemelvaart
gaat Irene het gesprek aan over
haar werk.
Aanvang: 9.00 uur.

www.irenekeyzer.nl

Naar info over:

Kerk: Lutherkerk, Bodegraven

Kunstenaar: Irene Keyzer

Pastor:  Bram Tack

Voorbereiding 1
Voorbereiding 1
bottom of page