top of page

Over Pinksteren ...                                                    

 

Pastores geven hun visie op de hedendaagse betekenis van Pinksteren

en het thema van Feest van de Geest 2018: Levensadem

Maarten Diepenbroek

Lutherse Kerk, Woerden

Maarten Luther heeft vele liederen nagelaten, waarvan de
muziek en de tekst van zijn hand zijn. Er is maar één
compositie van hem bekend, een vierstemmig motet met
de tekst: ‘Non moriar, sed vivam’, ‘ik zal niet sterven
maar leven’.


De volledige tekst is: ‘Non moriar sed vívam, et narrabo
opera Domini.’ ‘Ik zal niet sterven maar leven en de werken
van de Heer verkondigen’. De tekst is gebaseerd op Psalm 118, 17.

 

Wat heeft dit met Pinksteren te maken? De Geest van God is een Geest die levend maakt (Johannes 6, 63).. In plaats van doods en passief te zijn, worden we geroepen tot leven en creativiteit. Die geestkracht vind ik de muziek van Luther. Tégen alles in blijven zingen. Er is zoveel doodsheid om ons heen. Eigenlijk doet kunst dit ook. Kunst brengt levendigheid en kleur in ons leven. Kunstenaars laten ons verwonderen. Verwonderen over het bestaan. Een lofzang om het leven!


Ik zal niet sterven, maar leven en de werken van de Heer verkondigen. Het verhaal gaat dat Luther deze psalmwoorden eens op de muur schreef van de kamer waarin hij verbleef in het slot van Coburg. Het was in een moeilijke en spannende periode in zijn leven. Een tekst op de muur, woorden waarmee hij zichzelf steeds voorhield: ik zal leven en Gods werken verkondigen.


Dat Luther een tekst op de muur schreef vind ik een intrigerende gedachte. Een soort graffiti avant la lettre. Misschien kan deze gedachte ook de kunstenaars inspireren?

bottom of page