top of page

Over Pinksteren ...                                                    

 

Pastores geven hun visie op de hedendaagse betekenis van Pinksteren

en het thema van Feest van de Geest 2018: Levensadem

Henriëtta van Goslinga

Ontmoetingskerk, Koudekerk

Pinksteren

 

Pinksteren is het feest van de Geest. Het is de continuerende afsluiting van een groot iets.

Vanaf het begin heeft God zich met zijn schepping bemoeit. Hij heeft hemel en aarde gemaakt, hij heeft ons onze bestemming laten zien. En hij heeft dat, ons nooit losgelaten. Hij is met ons een eeuwigdurend bondgenootschap aangegaan.

 

Was niet altijd makkelijk, ging met pieken en dalen, de mens is zo druk met van alles. Daarom heeft Hij ons zijn Zoon gestuurd, om ons te laten zien waar het in het leven echt om gaat. Namelijk om liefde, voor God, en voor elkaar.

 

En hij heeft zijn Geest over ons uitgestort. Toen, maar ook elke dag weer. De Heilige geest die blijft waaien en gaan. Ongrijpbaar als de wind, verwarmend als de zon. Soms duwend dan weer trekkend om zo Gods schepping gaande te houden. Om zo eenieder tot zijn of haar bestemming te laten komen. Tot liefde.

 

Lied 685

1. Geest van God, zo vol van liefde,                4. Lieve vriend, door jouw nabijheid
    vul mijn hart en ziel met jou.                         voel ik liefde diep in mij.
    Leid mijn leven naar het wonder,                   Jij sterkt mij met jouw belofte,
    Geest van liefde, sterk en trouw.                    vrede, troost en rust geef jij.

2. Als een moeder mij omhelzend,                   5. Geest van God, zo vol van liefde,
    een omarming dag en nacht,                          vul mijn hart en ziel met jou.
    zo voed jij me met je lichaam,                        Leid mijn leven naar het wonder,
    vormt me door je zorg en kracht.                    Geest van liefde, sterk en trouw.


3. Als een vader mij beschermend,
    breng je inzicht, harmonie
    en je zet me op je schouders
    zodat ik de wereld zie.

bottom of page