top of page

Over Pinksteren ...                                                    

 

Pastores geven hun visie op de hedendaagse betekenis van Pinksteren

en het thema van Feest van de Geest 2018: Levensadem

Jaap Huttenga

Hervormde Kerk, Haastrtecht

Levensadem – Beeld van God – Iconisch Leven

Bij het thema ‘levensadem’ komen mij onmiddellijk drie Schriftgedeelten te binnen:

 

1) De Schepping - Genesis

God blaast ons zijn adem in en de mens die daarmee tot leven komt zal Beeld van God zijn. Leven dus niet alleen als biologisch gegeven, maar ‘leven als’; met zin, doel, opdracht en waarde.

Beeld van God; ik denk daarbij aan de essentie van iconen; die zijn niet alleen maar VOORSTELLING vàn God, maar een écht DEEL van God: ‘God is in de icoon present’.

 

2) Ezechiël 37 - de vlakte van de verdorde beenderen

Het leven is er uit; er resten alleen nog doodsbeenderen. Maar – wat niemand nog durfde verwachten – toch wordt er opnieuw levensadem ingeblazen. De belofte van de schepping gaat niet verloren, zelfs niet door de dood. Mij treft elke keer weer de belangrijke rol die de profeet mag spelen in dit heilbrengende proces. 

 

3) Pinksteren - Handelingen

In de laatste gesprekken van Jezus met zijn leerlingen (zie het laatste deel van het Evangelie van Johannes) legt Jezus uit dat zijn weggaan niet het einde is van een mooie tijd. Het is een noodzakelijke overdracht. De leerlingen zullen het leven en werken van Jezus over nemen en voort zetten; Jezus wórden, Jezus leven. Een icoon zijn van Jezus dus. Zo krijgt het ‘naar zijn beeld’ in ons de vernieuwde inhoud die Jezus er aan gegeven heeft. De uitstorting van de Geest brengt ons die mogelijkheid én opdracht.

 

Hierbij passen nog twee gegevens elders uit het Nieuwe Testament:

  • enkele keren komt een term uit de toneelwereld naar voren: ‘Jezus aantrekken’. Als een acteur een masker (persona) opzet en een gewaad aantrekt speelt hij niet alleen een karakter maar wórdt ook werkelijk dat karakter. Een soortgelijke, concrete aanwezigheid als bij de icoon.

  • in Romeinen is sprake van een wereld die er smachtend naar uitziet dat de ‘kinderen van God’ (dochters incluis!) openbaar worden. Er is dus dringend behoefte aan iconen van Jezus van God.

bottom of page