top of page

Over Pinksteren ...                                                    

 

Pastores geven hun visie op de hedendaagse betekenis van Pinksteren

en het thema van Feest van de Geest 2018: Levensadem

Pastoor van Paassen

St. Victorkerk, Waddinxveen

Wat valt er te vieren? De Heilige Geest. Wat is dat? Wie is dat? Wat doet hij met ons? Heilige Geest, goede geest. Ja, wat een goede geest is weten we. Een goede geest in een gezin is een weldaad. Een goede geest in een bedrijf, een goede geest in een kerk. Wij zouden de bloemetjes buiten kunnen zetten, omdat er een goede geest heerst in ons gezin, op ons werk, in onze kerk, in de samenleving.

 

Nu is het voorstèlbaar dat er toch nog mensen zijn die moeite hiermee hebben. Want - zeggen ze - heerst er nu zo'n goede geest in de wereld? Nee, er valt niets te vieren.

Het is waar, we hebben de neiging om te zeggen, dat iets niet deugt als er ook maar iets aan mankeert. Daar zijn we in opgegroeid. Eén maal gestolen blijft een dief, zeggen we. Eén keer flink gezeurd en je blijft een zeur. Eén keer een grote mond en je blijft brutaal. Toch is die houding niet juist, pessimistisch, adem benemend op een negatieve manier. Als je die houding vasthoudt, dan is er geen plaats voor blijheid, voor optimisme, voor ruimte en adem voor de ander. Dan kun je nooit Pinksteren vieren, dan kun je beter inpakken en wegwezen.

Maar er is ook die andere houding mogelijk. Als we nu eens optellen wat er allemaal goed is èn als we optellen wat er verkeerd is, bij onszelf, in onze gemeenschap, in de samenleving, dán zal blijken dat het goede verreweg in de meerderheid is. We schenken we best vaak aan elkaar iets van die bevrijdende levensadem die God in ons mensen heeft geblazen (Genesis 2,7).

Hoeveel mensen hier in de kerk en in onze maatschappij doen niet hun uiterste best en geven juist het beste van hun krachten. Feit is toch dat er heel wat mensen zijn die veel meer doen, dan waartoe ze verplicht zijn.

Hoeveel mensen zijn er niet, die vrijwillig, zonder er een cent voor te krijgen hun beste krachten geven, om van onze samenkomsten in de kerk iedere keer weer een feest te maken. Hoeveel mensen zijn er niet die elkaar opbeuren, elkaar moed inspreken. Ja, er is alle reden voor om feest te vieren, om de bloemetjes maar eens buiten te zetten, juist omdat er onder ons een uitstekende geest heerst.

Wij blijven erin geloven dat wereld een betere plek wordt als de goede Geest van Jezus onder ons wat meer ruimte krijgt en als wij meedoen in het uitdelen van die Geest die LEVENSADEM geeft.

bottom of page