top of page

Over Pinksteren ...                                                    

 

Pastores geven hun visie op de hedendaagse betekenis van Pinksteren

en het thema van Feest van de Geest 2018: Levensadem

Paul van Dijk

Goede Herderkerk, Alphen aan den Rijn

Levensadem

Levensadem, dat is het thema van Feest van de Geest 2018. Bij levensadem denk ik aan de Geest van God die over de wateren zweeft in Genesis. Wat heb je nodig om te leven?

In ieder geval de Geest van God. Ondanks dat er duisternis lag over de oervloed is de Geest van God daar waar het leven begint.

Een mens begint pas te leven door de adem van God, zijn Geest. Dat zien we ook bij het Pinksterfeest. Wanneer de Heilige Geest wordt uitgestort, dan beginnen mensen te leven. En het eerste wat ze doen is contact maken met anderen.

Er ontstaat energie, Gods energie, kun je zeggen. Het is die energie, die Geestkracht die nodig is om te leven als mens met de mensen, als mens van God.

Zo verbind ik de Geestkracht en levensadem van God met de Heilige Geest van Pinksteren.

bottom of page