OVER PINKSTEREN ...                                                    

Pastores geven hun visie op de hedendaagse betekenis van Pinksteren

en het thema van Feest van de Geest 2020: in Vuur en Vlam

Marijke Kwant

Oudhoornse Kerk, Alphen aan den Rijn

 

 

Pinksteren

vuur en vlam

geestkracht – levenskracht

adem die aanblaast

leven van verwondering

gaan waar geen weg is

tegenkracht

putten uit de verhalen van hoop

opademen

adem die ons leven doet

grond onder de voeten

 

Deze gedachten komen bij mij boven bij het woord Pinksteren.

Geest van God die wordt ingeblazen en waardoor mensen worden aangeblazen.

Levenskracht en levensadem die ons hele leven doorwaait.

 

Hoe nu verder moeten de volgelingen van Jezus gedacht hebben na zijn dood.

Gaat dit alles dat hij gedaan en gezegd heeft , gaat dit nu verdwijnen.

Gaat dit vuur dat hem bezielde nu uitdoven.

Dat kan niet.

Het moet verder gaan, de wereld in.

Het moet zich verspreiden en mensen bemoedigen en weer op de benen zetten.

Dit verhaal van Jezus moet verder verteld worden en de geestkracht die Jezus heeft bezield moet ook verspreid worden, de wereld in.

Zij hadden gezien hoe Gods kracht in Jezus had gewerkt en zij geloofden dat die kracht van God in alle mensen kan werken.

Zij wilden en zij konden er niet aan dat met Jezus alles was afgelopen wat hij had gebracht.

 

Zo is, denk ik, het verhaal ontstaan over de tongen van vuur en de geestkracht die over Jezus’ volgelingen kwam.

Geestkracht die hen aanmoedigde om op te staan en Jezus’ boodschap te gaan verspreiden.

Zij gingen de straat op, eerst in Jeruzalem en vervolgens verspreidde het goede nieuws zich over de wereld.

 

Zo is Pinksteren het feest geworden van het uitdelen van de Geest.

Van het zich verspreiden van het goede nieuws van Gods kracht in mensen.