top of page

OVER PINKSTEREN ...

 

Pastores geven hun visie op de hedendaagse betekenis van Pinksteren

en het thema van Feest van de Geest 2020: in Vuur en Vlam

Elizabeth Post.jpg

Elizabeth Post

(Ontmoetingskerk, Bodegraven)

De Wind, wij zien hem niet

‘Vanuit de overkant,

een land dat niemand ziet,

ontvangen wij een Kracht.’

Deze woorden komen uit het Pinksterlied ‘De wind, wij zien hem niet.’

Het zijn woorden uit het laatste couplet.

Het lied verwijst naar de Kracht van de Geest.   

 

Pinksteren 2022

We bereiden ons er al op voor: Pinksteren 2022.

Binnen een actualiteit van angst voor infectieziektes, toename van armoede,

oorlogsdreiging in verschillende landen, zorgen om natuur en milieu…,

verenigen we ons rondom kerk en kunst.

Zet die kerkdeuren maar weer open, juist nu.

Laat maar waaien die Geest, zet ons in Vuur en Vlam.

Inspireer en bemoedig ons.

 

Een engel

En weer moet ik denken aan die man die in het ziekenhuis lag.

Ja, het was ernstig.

‘Waar haal ik de kracht vandaan om weer te genezen?’, vroeg hij vertwijfeld.

Het was in het holst van de nacht.

‘Het komt goed, meneer’, zei de nachtzuster:

‘ik heb een engel zien zitten bij je bed.’

 

De Wind, wij zien hem niet

De Wind, wij zien hem niet, maar ervaren hem des te meer.

Een engel, de genezing, een verbinding, een teken, een oplossing…

Die Kracht van de Geest bemoedigt ons en vuurt ons aan.

Die Geest brengt ons samen in kerken en buurten.

Ze zoekt uitingsvormen, vurig en vlammig.

Ze maakt open, wagenwijd.

 

En daarom zingen wij met stemverheffing:

‘Vanuit de overkant,

een land dat niemand ziet,

ontvangen wij een Kracht.’

 

Een inspirerend en verbindend Pinksteren toegewenst!

Ds. Elizabeth Post

bottom of page