OVER PINKSTEREN ...                                                    

Pastores geven hun visie op de hedendaagse betekenis van Pinksteren

en het thema van Feest van de Geest 2020: in Vuur en Vlam

Bram Tack

Lutherkerk, Bodegraven

in Vuur en Vlam

ik had het liefst een vonkenregen of vuurbundel gehad - 
- maar dat lukt hier niet

ik ga het uitbeelden met water

let goed op / de tweede helft langer

maar de eerste helft duurt misschien een seconde

die waterstraal verticaal (bundel vuur) en horizontaal -
- spat uiteen in duizend vonken

kerken concentreren zich meestal op verticaal

in vuur en vlam / de Heilige Geest die inspireert

dat God in ons leven komt / geloof, hoop liefde /
kinderen van God / Eeuwig leven

verzoening en vergeving / kan je Gods invloed in je leven vinden

Christelijk geloof is heel raar en tegendraads: God daalt af tot in het lijden, de minste zijn, vergeven, je vijanden liefhebben / dat zit allemaal in de verticale bundel

 

maar net als die druppels is ook een enorme horizontale impact

duizend vonken - kunstenaars kunnen die uitbeelden

klassiek: het goede / het ware / het schone

christelijk: de dienstbaarheid

modern: de klokkenluiders,

de plasticrapers - power tot he pickers - Dirk Groot 1e in duurzame top honderd

de vredestichters / de onderzoeksjournalisten die de onderste steen boven halen

de mensen die proberen om vluchtelingenkampen nog enigszins leefbaar te houden

dat ene beeld van die ene fotograaf dat onverwacht heel de wereld overgaat.

-> allemaal vonken van die Geest / in vuur en vlam

2019 11 12 Vonken.jpg

Over de Lutherkerk:

bijzondere diensten hier - de beleving stilte - hier klinkt het ja van bruidsparen

de vrolijkheid van jongeren - de rust vd zondagavond - songs of praise