top of page

OVER PINKSTEREN ...

 

Pastores geven hun visie op de hedendaagse betekenis van Pinksteren

en het thema van Feest van de Geest 2020: in Vuur en Vlam

PG Montfoort Antipandium.jpg

Martha Verstoep

de Rank, Montfoort

In Vuur en Vlam

 

Met Pinksteren vieren we dat we geïnspireerd en in beweging gezet worden door Gods Geest!

 

Om Gods Geest wat concreet te maken worden er in de kerk verschillende beelden voor gebruikt:

  • een vogel (de duif), die neerdaalt uit de hemel bij de doop van Jezus

  • adem, die Jezus over zijn leerlingen uitblaast

  • wind, die waait op het Pinksterfeest

  • en vuur, dat als vuurtongen boven de hoofden van de leerlingen. maar ook in het Eerste Testament beeld is voor de aanwezigheid van God. De Israëlieten zien een laaiend vuur boven de berg waar Mozes en God elkaar ontmoeten.

 

Wat al die beelden gemeenschappelijk hebben is dat ze beweging in zich hebben en ongrijpbaar zijn.

Gods Geest kun je niet vast pakken en voor jezelf houden. God zij dank!

Niet te grijpen, niet vast te houden en niet te claimen door een select groepje! Dan doen we de Geest ook veel tekort – beperken we haar!

Zij is over iedereen uitgestort en is niemands eigendom! Ze gaat haar eigen gang en zet mensen in beweging.

Te zien in onder andere vuur als beeld voor Gods Geest:

  • het vuur verwarmt het (verkilde) hart;

  • vuur straalt uit naar de omgeving; ze gaat rond als een lopend vuur en verspreid zich snel om zich heen, aangevuurd door de wind

  • ze vlamt op en vuurt je aan  - zet je in vuur en vlam – om op weg naar de ander om liefde en warmte door te geven,

  • ze vuurt je aan tot verstaan van elkaar

  • en ze vuurt je aan om op te staan tegen onrecht

  • vuur heeft ook een zuiverende werking: het bant het onrecht uit

 

Vuur is meestal zichtbaar en voelbaar, maar soms kan het zijn dat je het niet voelt en ziet, dan gaat zij onderhuids haar gang, zoals bij een veenbrand. Dat is bemoedigend voor als we het zelf niet in ons voelen branden, dan toch is, niet te doven, het onderhuids aanwezig en zal het ons weer in vuur en vlam zetten. Daar mogen we op vertrouwen.

 

In onze kerk gebruiken we het antependium hiernaast met Pinksteren.

De basis van alle antependia, die door het jaar heen gebruikt worden, vormt een kruis met in het hart een cirkel dat staat voor de hoogste macht: het zogenaamde Keltische Kruis. Het is een open kruis, zoals onze gemeente vanuit het hart (de ene God, wiens naam is JHWH: “Ik al er voor je zijn”) een open gemeente wil zijn. Open naar de mensen binnen de gemeente: met respect voor ieders talenten en geloofsbeleving  en open naar de wereld toe!

In alle antependia, is ook beweging te zien. Hier uitgedrukt in de vlammen.

We willen een  gemeente in beweging zijn: naar elkaar, naar de mensen/wereld om ons heen. In vuur en vlam gezet door Gods Geest.

bottom of page