top of page

In Vuur en Vlam

Ineke Smienk
de rank, montfoort
In Vuur en Vlam.jpg

Naar info over:

Kerk: De Rank, Montfoort

Kunstenaar: Ineke Smienk

Pastor:  Martha Verstoep

Het thema voor 2022 is "In Vuur en Vlam".

Ik ga dit thema uitwerken naar aanleiding van wat ons de afgelopen jaren is overkomen.

Een pandemie, een milieucrisis en een oorlog die op dit moment wordt gevoerd en die Europa in vuur en vlam zet.

Op de puinhopen van deze gebeurtenissen blijft altijd de hoop en het vertrouwen dat uiteindelijk schoonheid zal overwinnen.

Dit gegeven ga ik uitwerken in een glasobject dat in "De Rank" in Montfoort zal worden tentoongesteld.

bottom of page