top of page

In Vuur en Vlam

Margreet Scholten
OntmoetingsKerk
adelaar

Naar info over:

Kerk: Ontmoetingskerk, Bodegraven

Kunstenaar: Margreet Scholten

Pastor:  Elizabeth Post

Voor het werk voor de Feest van de Geest ben ik geïnspireerd door het doopvont van de Ontmoetingskerk in Bodegraven.

Bij dit doopvont staan op de rand de symbolen van de vier evangelisten. Dat zijn de volgende:

 Mattheus heeft als symbool een mens omdat zijn boek begint 
    met geslachtsregisters,

 Marcus heeft een leeuw omdat hij begint met Johannes de Doper       die in de woestijn verbleef,

 Lucas heeft een rund omdat het begint met het offer van 
    Zacharias in de tempel,

 Johannes heeft een adelaar: omdat in zijn evangelie de woorden        een hoge vlucht nemen en hij met scherpe blik Gods geheimen
    doorziet.

Lees ook de uitgebreide begeleidende tekst.

Ik heb gewerkt met dunne zijde waarop ik met de naaimachine geborduurd heb. Het zijn stroken stof van 50 cm bij ongeveer 4 meter. In het midden van elke strook staat het symbool van de evangelist. Naar boven toe loopt het uit in het vuur. Naar beneden toe eindigt het in een stuk tekst uit het eerste hoofdstuk van de desbetreffende evangelist. Delen van de voorstelling zijn weggeknipt. Uiteindelijk is de stof verstevigd.

Margreet woont en werkt in Gouda. Opgeleid als docent tekenen en textiel werkt ze met name met textiel. Heel veel liturgisch textiel (stola’s en antependia) maar ook vrij werk. Intussen werkt Margreet ook met glas en steen.

Van 2016-2018 woonde Margreet in Kathmandu (Nepal) daar mocht ze de bovenste jaren van de bachelor Fine Arts volgen en ontdekte Margreet het werken met papier.

Dit resulteerde in abstracte “mindscapes, machinaal en hand borduurwerk op zelf geverfd papier.

 

In al haar werk zie je een fascinatie voor textiele technieken en kleur.

bottom of page