top of page

Lux ecce Surgit Aurea

Wim van Loon
Lutherse Kerk, woerden
Lux surgit Aurea 7.jpg

Naar info over:

Kerk: Lutherse Kerk, Woerden

Kunstenaar: Wim van Loon

Pastor:  Maarten Diepenbroek

Lux Ecce Surgit Aurea

'Zie het Gouden Licht opkomen'

 

Het thema van dit jaar is 'in vuur en vlam'. Vuur kan verslindend zijn, destructief, louterend, verwarmend en verlichtend. Wim van Loon heeft gekozen voor het vuur dat verlicht en verwarmt, het vuur van de inspiratie. Of, zo je wilt, dat van de begeestering. Dit woord geeft een duidelijker idee van de invulling van Pinksteren, het feest van verlichting, ieder op zijn of haar eigen manier, naar eigen aanleg.

De opstelling van het werk 'Lux Ecce Surgit Aurea' is gebaseerd op deze gedachte van diversiteit. Er zijn zeven kunstwerken, waarvan de versie in lood en goud de oorsprong, het eerste idee is waaruit de andere werken zijn voortgekomen. Die zijn daar een (letterlijke) afspiegeling van. De composities zijn in spiegelbeeld en elke versie is uniek in de manier waarop kleur en licht gebruikt zijn. Dezelfde compositie, hetzelfde idee, maar telkens een andere reflectie van het origineel.

De titel van het werk kan op verschillende manieren vertaald worden. Eén ervan is 'zie de vlammende zon opkomen'. Van Loon heeft ervoor gekozen om gebruik te maken van de opkomende zon als metafoor van de begeestering, zoals hij vaak het alledaagse gebruikt als startpunt in zijn werk.

bottom of page