Alyke Evers

Gouda

 

schilderijen

Voor de derde keer werkt Alyke mee aan  Feest van
de Geest, omdat ze het steeds weer een uitdaging
vindt om zich te laten inspireren door het thema,
het kerkgebouw en de mensen die erbij betrokken
zijn; dit alles in haar eigen beeldtaal.

De gesprekken die  zodoende ontstaan, ervaart ze
als waardevol, omdat ze merkt dat kunst mensen
raakt, vooral in een kerkelijke omgeving waar
poëzie en proza een grote plaats innemen. Het
woord bij de daad en het beeld maakt indruk.

Alyke schildert vooral portretten van mensen en dingen.
 

Door haar animistische kijk kan ze het voorwerp, al schilderend, een ziel toekennen, die zichtbaar wordt in het schilderij. Zo is de serie “Faces of nature” geboren, naast de serie “Schuttingtaal” en vele andere nieuwe werken. Het meeste werk is geschilderd in pastel; het materiaal, waarin zij zich gespecialiseerd heeft. Graag werkt ze toe naar wat voor haar de essentie is. “Less is more” vindt zij wel van toepassing op haar werk.

“Hemel en aarde”, “vergankelijkheid” zijn terugkerende thema’s in haar werk.

De natuur kan als metafoor fungeren.                                                                                                  

 

Kunstwerk: 

Locatie: 

Pastor:  

In onderstaand gedichtje van haar hand, blijkt verval en tegelijk veerkracht, hoop en zingeving.

 

Weerwolfjes

 

Wat de tijd doet met de natuur

Hoe je leven ziet ontspruiten

aan dode dingen,

takken in dit geval,

bemand door mossen

in allerlei groentinten

Hoe je een ziel kunt toekennen

aan dode takken

Er komen levendige koppen tevoorschijn;

het lijken wel honden ontstaan door het weer

‘verweerde takken’

Takken die zich weren

tegen de tand des tijds

Ze veranderen zich in levende wezens

die zich verzetten

tegen de vergankelijkheid

‘weerwolfjes”

Contactgegevens:

Alyke Evers

Lethmaetstraat 45

2802 KB Gouda

tel: 0182-519 009 / 06-492 556 86

E-mail: alyke@live.nl

Website: www.alyke.nl

 

Kunstwerken: De Wachter  en  Spoorslags

Locatie: Ontmoetingskerk, Koudekerk a/d Rijn

Pastor: Henriëtta van Gosliga

Feest van de Geest 2018: Hemelvaart en Pinksteren zijn voor haar een “gaan en komen” die met elkaar verbonden zijn en uit elkaar voortvloeien. Zo zullen kunstwerken dat ook gaan verbeelden. De natuur als metafoor zal hierin zeker een rol gaan spelen. Ze hoopt dit project  samen met de mensen van de Ontmoetingskerk gestalte te gaan geven…

Feest van de Geest Groene Hart  2020

is mede mogelijk gemaakt door: