top of page

CULTURELE ANBI

Sinds september 2016 is de Stichting Feest van de Geest Groene Hart door de Belastingdienst erkend als Culturele ANBI.

Deze status kunt u controleren via de website van de belastingdienst (geef op als zoekterm: Feest van de Geest)

Openheid

Op grond van de ANBI-status is de Stichting verplicht openheid te geven over de volgende zaken:

(klik op een item om naar de pagina met de betreffende informatie te gaan)

De Belastingdienst heeft voor de publicatie van deze gegevens een standaard formulier opgesteld.

De gegevens van de Stichting (per eind 2020) zijn te lezen in het pdf-document hiernaast.

Giften en donaties

U mag een gift aan de Stichting opvoeren als aftrekpost bij uw belastingaangifte onder 'Giften'.

Omdat de Stichting een Culturele ANBI is, mag u de aftrekpost verhogen met 25%.

Per jaar is de verhoging maximaal €1250,-

Bijvoorbeeld:

U schenkt eenmalig €100,- aan de Stichting. Dan mag u €125,- opvoeren als aftrekpost.

Hierop wordt de drempel in mindering gebracht (1% van uw drempelinkomen met een minimum
van €60,- voor alle niet-periodieke giften tezamen).

Informatie over aftrek van giften aan een ANBI-stichting staat op de website van de belastingdienst.

Periodiek schenken

U kunt ook een periodieke schenking overwegen (gedurende tenminste 5 jaar). 

De drempel geldt niet bij een dergelijkje periodieke gift.

Bijvoorbeeld:

U schenkt periodiek (tenminste 5 jaar) elk jaar €100,- Dit wordt vastgelegd in een onderhands contract. 

Dan mag u elk jaar €125,- opvoeren als aftrekpost, zonder drempel.

Een standaardcontract is te vinden op de website van de belastingdienst.

Neem voor informatie over periodieke giften contact op met de secretaris van de Stichting of via e-mail.

Beloningsbeleid

Al het werk in de Stichting wordt gedaan door vrijwilligers, daarbij inbegrepen de leden van het Bestuur van de Stichting.

Zij ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, noch vacatiegeld voor het bijwonen van vergaderingen.

Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Financieel beleid

Het Bestuur van de Stichting heeft een financieel beleid geformuleerd.

Klik op de link om het document te bekijken.

bottom of page