top of page

Anne-Marie van de Wilt, Capelle aan den IJssel

Beeldend kunstenaar en theologe

Op 18 december 1965 ben ik in Rotterdam geboren.

Na de middelbare school heb ik de opleiding tot A-verpleegkundige gevolgd. Na mijn diplomering ben ik theologie gaan studeren, eerst aan de lerarenopleiding, later aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Ik ben afgestudeerd in de vakken Liturgiek en Beeldende kunst. Nu werk ik als beeldend kunstenaar en theoloog.

In maart 2013 ben ik bevestigd in het ambt van predikant binnen de PKN. In mijn werk komen beide vakgebieden samen.

 

Mijn opdrachtgevers zijn kerken, maar ook instellingen als algemene en psychiatrische ziekenhuizen, verzorgingshuizen en huizen van bewaring. Het contact en het gesprek met de opdrachtgever zijn voor mij altijd van groot belang; daar besteed ik veel tijd aan. Ik ben benieuwd naar de identiteit en spiritualiteit van bijvoorbeeld een gemeente of een instelling.

 

Als theoloog en kunstenaar ken ik de taal van spiritualiteit en verbeelding. Deze kennis is waardevol in het gesprek met de opdrachtgever. Wat daarin ter sprake komt, vertaal ik in vorm en kleur. Veel van mijn werk verbeeldt ervaringen en geloofsverhalen van mensen: wat mensen beweegt en motiveert in het leven.

In het vrije werk dat ik ook maak volg ik mijn eigen inspiratie. Veel daarvan is direct gebaseerd op Bijbelverhalen.

 

Kunstwerken en materiaalgebruik
In mijn werk maak ik gebruik van heel diverse materialen. Hierdoor kan ik een totaalconcept leveren voor de inrichting van bijvoorbeeld een stiltecentrum of liturgisch centrum van een kerk.

Ik ontwerp en maak glaskunst, ramen van glasappliqué en glasmozaïeken. Verder geef ik adviezen bij de (her)inrichting van kerkgebouwen, maak liturgische kleden en stola’s (paramenten) van zijde en wol. Ook maak ik kunstwerken waarin ik diverse materialen combineer door middel van collagetechniek (glas, hout, verf, steen en keramiek).

 

Diversiteit in werk

  • Liturgische kleden/paramenten/stola’s.

  • Ramen met glasappliqué voor stiltecentra en kerken.

  • Vrij werk en andere kunstwerken van glas en glasmozaïek. Veel van mijn werk hangt blijvend in een stiltecentrum of kerkruimte en zou je meditatief kunnen noemen.

Contactgegevens:

Anne-Marie van der Wilt

Zin-in-Kleur kunstatelier

tel: 010-45 04 240

 

E-mail: vanderwilt@zin-in-kleur.com

Website: www.zin-in-kleur.com

Facebook: Anne-Marie van der Wilt

 

 

Lees ook het interview met Anne-Marie op oecumene.nl

Kunstwerk: Hedendaagse iconen

 

Locatie: De Veste, Gouda

Ruimte scheppen
De gedachte dat kunst moet prikkelen en mensen wakker moet schudden kan van groot belang zijn, maar is niet wenselijk als kunst blijvend ergens hangt – en zeker niet in een kerk of instelling. Mijn mening is dat kunst in kerken en stiltecentra ruimte moet geven. Ruimte voor de verbeelding van de toeschouwer die ernaar kijkt. Ruimte vanwege de diverse gemoedstoestanden waarin een mens zich kan bevinden. Het maakt nu eenmaal uit of we met een gevoel van geluk of met een gevoel van verdriet naar iets kijken. De menselijke gemoedstoestand heeft effect op onze blik.

 

De symboliek en iconografie hebben mij steeds in hoge mate geïnteresseerd. Ze ontsluiten de betekenis van een kunstwerk. Ook komen de theologie en kunstgeschiedenis hierin samen. Het is interessant om te zien hoe mensen altijd en overal uiting hebben gegeven aan hun geloof en levensovertuiging.

Binnen mijn werk zie ik het als een uitdaging om geloofsverhalen en verhalen uit de Bijbel naar het leven van nu te vertalen om zo die oeroude verhalen weer te laten spreken ook in deze tijd. Zeker in onze tijd zien we dat er steeds meer behoefte is aan beeldtaal. We leven in een beeldcultuur. Beelden en symbolen spreken diepere lagen aan dan die door de ratio worden bereikt.

 

In mijn werk zijn veel organische vormen te zien, vormen gerelateerd aan de natuur. Verder werk ik vooral met heldere kleuren. Ik ben van mening dat kleuren zin geven aan het bestaan. Kleuren kunnen pastorale kracht hebben en daarmee helpen om de zinnen te verzetten.

Kleuren doen iets met mensen.

 

Kunst mag naar mijn idee naast het verbeelden van aanklacht, verdriet, wanhoop en alle menselijke noties ook warmte en troost bieden in een werkelijkheid, waarin we zo vaak met gebrokenheid en pijn te maken hebben. Kunst en kleur kunnen mensen helpen om even uitgetild te worden boven het leven van hier en nu.

 

Ik zie dan ook een overeenkomst tussen kunst en het vieren van de liturgie. Tijdens een kerkdienst lezen we teksten, zingen we liederen, ervaren we rituelen en symbolen die ons als het ware even uittillen boven de waan van de dag. Niet met de bedoeling om de realiteit en de ellende die het leven kent weg te poetsen, maar wel met het idee om het zicht op een verlangen naar heelwording open te houden en een ruimte te scheppen voor de verbeelding, waarin we kunnen verwijlen.

Ik schaar me daarmee graag in de traditie van mensen die hebben geprobeerd om de verhalen uit Bijbel en geloof te vertalen naar beeldtaal. Met de huidige leegloop van de kerken is dat voor mij een extra stimulans om op mijn manier bij te dragen aan een toegankelijke kerk.

 

bottom of page