top of page

Arjenne Vossepoel

Gouda

 

ruimtelijke installaties

Organische vormen en menselijke relaties zijn
terugkerende thema’s in mijn als conceptueel te
omschrijven werk. In geborgenheid kan het
kwetsbare te voorschijnkomen, tastbaar worden.
Tijd wordt zichtbaar en schoonheid in het niet
functionele, afgeschrevene, weggeworpene.
Het poëtische beeld werkt door; telkens laten
mijn ogen jou anders kijken.

 

Mijn ruimtelijke installaties bestaan vaak uit reeksen, verzamelingen, waarbij de verschillende onderdelen zich tot elkaar verhouden en zowel in zichzelf als met elkaar een betekenisvol geheel vormen. Hierbij maak ik gebruik van verschillende disciplines, die elkaar aanvullen en versterken, o.a. in objecten, foto, film, tekeningen, tekst en geluid.

Graag maak ik werk op locatie, waarbij ik zoek naar vorm en betekenis in relatie met de omgeving, context.

  Feest van de Geest 2022

Kunstwerk: Lichtdragers

Locatie: H. St. Franciscuskerk, Oudewater

Pastor: Janneke Stam

Mijn gedachten gaan uit naar een werk waarin ‘vuur en vlam’ niet zo letterlijk en in al zijn hevigheid te zien is, maar juist als een altijd aanwezig ‘gloeien’ (dat van tijd van tijd in geestdrift opvlamt) zichtbaar wordt gemaakt.

Vuur kan vernietigen, maar ook anders bezien reinigen, overbodige ballast opruimen en opnieuw tot leven wekken (as geeft immers zeer vruchtbare grond, waarin kan ontkiemen, opkomen, herrijzen). In een eeuwigdurende cyclus bewegen wij mee met onze levensseizoenen. Er is vruchtbare bodem nodig om te kunnen groeien of zo je wilt transformeren. Wanneer wij ons openstellen geeft ons innerlijk vuur geestdrift, intensiteit en richting aan ons leven, blijven wij ‘gloeien’ en ontvankelijk om van tijd tot tijd op te ‘vlammen’ en in wie wij zijn, wat wij doen licht en warmte te ontvangen dan wel af te geven.

 

Het imposante en toch in kleur bescheiden interieur van de Heilige St. Franciscuskerk in Oudewater maakt stil, maakt naar binnen keren en vormt in zichzelf een natuurlijke, inspirerende omgeving voor het stille immer aanwezige innerlijk ‘gloeien’.

Ik ben benieuwd hoe het thema en de eigenheid van het gebouw zich in het kunstwerk en de  toeschouwers kunnen ontmoeten.

Contactgegevens:

Arjenne Vossepoel

Turfsingel 33

2802 BC  Gouda

tel: 06-22 29 14 75

 

E-mail: arjenne.vossepoel@gmail.com

Website: www.arjenne.net

Facebook: www.facebook.com/arjenne.vossepoel 

  Feest van de Geest 2018

bottom of page