Arjenne Vossepoel

Gouda

 

ruimtelijke installaties

Organische vormen en menselijke relaties zijn
terugkerende thema’s in mijn als conceptueel te
omschrijven werk. In geborgenheid kan het
kwetsbare te voorschijnkomen, tastbaar worden.
Tijd wordt zichtbaar en schoonheid in het niet
functionele, afgeschrevene, weggeworpene.
Het poëtische beeld wringt, werkt door.

 

In mijn ruimtelijke installaties verhouden de
verschillende onderdelen zich tot elkaar en
vormen zowel in zichzelf als met elkaar een
betekenisvol geheel. Hierbij maak ik gebruik van verschillende disciplines, die elkaar aanvullen en versterken, o.a. in objecten, foto, film, tekeningen, tekst en geluid.

Graag maak ik werk op locatie, waarbij ik zoek naar vorm en betekenis in relatie met de omgeving, context.

 

Kunstwerk: 

Locatie: 

Pastor:  

Het gebouw van de Goede Herderkerk, dat als plek voor samenkomst ´leeft´ en in zijn architectuur zowel ‘het licht binnenlaat als afgeeft’, inspireert mij om een werk te maken dat deze aspecten benadrukt. Ik wil hierbij zoeken naar een symbolische betekenis van het thema ‘levensadem’  in zowel individueel als verbindend zijn.

Mijn eerste gedacht is aan een groot hangend werk, dat uit lagen opgebouwd het licht vangt en subtiele beeltenissen (mogelijk menselijke gedaanten) in zijn gelaagdheid laat zien, zowel als in de reflectie afgeeft als het licht er op schijnt. Het is nog maar een eerste gedachte die opkomt, die uiteraard in het proces nog verder uitkristalliseren zal.

Ik ben benieuwd naar het ´worden´…

Contactgegevens:

Arjenne Vossepoel

tel: 06-222 914 75

 

E-mail: arjenne.vossepoel@planet.nl

Website: www.arjenne.net

Facebook: www.facebook.com/arjenne.vossepoel 

 

Kunstwerk: Tot leven

Locatie: Goede Herderkerk, Alphen a/d Rijn

Pastor: Paul van Dijk

Feest van de Geest Groene Hart  2020

is mede mogelijk gemaakt door: