top of page

Rijnstraat 56

3441 BV Woerden

 

Website:

www.parochiepaxchristi.nl

H. Bonaventurakerk

Woerden

De Heilige Bonaventurakerk staat in het centrum
van Woerden en is ontworpen door architect
Nicolaas Molenaar sr., een leerling van
Pierre Cuijpers. Deze kerk geldt als een van
zijn belangrijkste werken. De eerste steen voor
de bouw van deze kerk werd 14 juli 1890 gelegd.
Op 22 februari 1892 werd de nieuwe kerk ingewijd
door de bisschop van Haarlem Monseigneur Bottemanne.                                                                                    

 

Architectuur

De kerk, een kruisbasiliek in neogotische stijl gebaseerd op de vroege Franse gotiek, werd in 1974 tot rijksmonument verklaard. De inwendige afmetingen zijn: 46 meter lang, 20/32 meter breed en 18,60 hoog. De kerk staat op 1061 palen De toren is 77,2 m hoog en staat daarmee op de 32ste plaats van de lijst van hoogste kerktorens in Nederland. De toren wordt bekroond met een scherpe naaldspits met flankerende torentjes en domineert van verre het profiel van Woerden.

Ramen

Verder heeft de kerk prachtige gebrandschilderde ramen. Eén van de ramen verbeeld de H. Martelaren van Gorkum. Deze raampartij is in 1917 in het atelier van F. Nicolas vervaardigd, waar ook de meeste andere ramen gemaakt zijn.

De 14 kruiswegstaties zijn van marmer en komen uit de H. Martelaren van Gorkum in Den Haag. Er zijn vijf altaren die toegeschreven worden aan het atelier van Te Poel en Stoltefus uit Den Haag. Naast het hoofdaltaar, is er een Maria-altaar, een Jozef-altaar, Antonius-altaar en H. Hart altaar.  

Orgels

Er zijn drie orgels. Het hoofdorgel is van T. Jos Vermeulen en werd in 1921 in gebruik genomen. De kast van dit orgel werd ontworpen door N. Molenaar. Het orgel is ingericht met pneumatisch systeem en samengesteld uit 26 registers over twee klavieren en vrije pedalen. Enkele registers zij in een zwelkast geplaatst. Het andere orgel is een zogenaamd Transeptorgel en ook van de hand van T. Jos Vermeulen en komt uit een in 1988 gesloopte kerk in Tilburg. Het is ingericht met een pneumatisch/elektrisch systeem en samengesteld uit 16 registers over twee klavieren en vrije pedalen. Enkele registers zij in een zwelkast geplaatst. Het derde orgel is een zogenaamd ‘Wortman-orgel”. 

Er vinden in de kerk regelmatig orgelconcerten plaats.

In de zeventiger jaren van de vorige eeuw is het idee ontstaan dat de kerk, mede doordat het tot rijksmonument werd verklaard, toe was aan een grondige opknapbeurt. De uiteindelijke restauratie is in 1993 afgerond.

Bonaventura Interieur 1
Bonaventura Interieur 2
Bonaventura Interieur 3
Bonaventura Interieur 4
Bonaventura Interieur 5
Bonaventura Interieur 6
Bonaventura Interieur 7
Bonaventura Kruisgang
Bonaventura Maria
Bonaventura Kunstwerk
Bonaventura Raam 1
Bonaventura Maria-raam
Parochie

Bonaventura (1221-1274) heeft veel over het leven van Franciscus (1182-1226), geschreven. Een van zijn boeken is “de weg die de Geest naar God voert. Zo zien wij ook onze kerk: een ontmoetingsplaats waarin wij met een eigen gezicht binnen de samenleving, lief en leed willen delen middels vieringen. De kerk is één van de vier kerken van de parochie Pax Christi.  Samen met het pastorale team en vele vrijwilligers vormen we een levendige geloofsgemeenschap waar uit naam van Jezus Christus mensen samenkomen die een levenshouding uitdragen die gekenmerkt wordt door gastvrijheid, openheid en respect voor elkaar.

bottom of page