top of page

Copyright

 

De teksten en afbeeldingen op deze website, met uitzondering van de afbeeldingen van personen en kunstwerken, vallen onder de Creative Commons licentie CC: BY-NC-SA.

 
Afbeeldingen van personen
Voor afbeeldingen van personen geldt het portretrecht.
Dat wil zeggen dat een afbeelding van een persoon uitsluitend met schriftelijke toestemming van de afgebeelde persoon mag worden gebruikt.
Afbeeldingen van kunstwerken

Voor afbeeldingen van kunstwerken geldt het auteursrecht.

Dat wil zeggen dat een afbeelding van een kunstwerk uitsluitend met schriftelijke toestemming van de maker/kunstenaar mag worden gebruikt.

Verder ben je vrij om:

  • het werk te delen — te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat

  • het werk te bewerken — te remixen en afgeleide werken te maken

De licentiegever trekt deze toestemming niet in zolang aan de licentievoorwaarden voldaan wordt.

Onder de volgende voorwaarden:

  • Naamsvermelding — De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of je gebruik van het werk.

  • NietCommercieel — Je mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.

  • GelijkDelen — Als je het werk hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd, moet je het veranderde materiaal verspreiden onder dezelfde licentie als het originele werk.

  • Geen aanvullende restricties — Je mag geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen toepassen die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.

Let op:

Er worden geen garanties afgegeven. Het is mogelijk dat de licentie je niet alle gebruiksvrijheden geeft die nodig zijn voor het beoogde gebruik. Bijvoorbeeld, andere rechten zoals publiciteits-, privacy- en morele rechten kunnen het gebruik van een werk beperken.

Disclaimer

Stichting Feest van de Geest Groene Hart en haar medewerkers/vrijwilligers besteden veel zorg aan de samenstelling en het onderhoud van deze website en de juistheid van de opgenomen gegevens. Niettemin kan de informatie op de website onvolledig en/of verouderd zijn. Veel van de informatie op deze website wordt aangedragen door belanghebbenden.

 

Stichting Feest van de Geest Groene Hart en haar medewerkers/vrijwilligers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met gebruik van de gegevens op deze website, met het gebruik van de website zelf of met de tijdelijke onmogelijkheid deze website te kunnen gebruiken, en zijn ook niet aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaar via deze website wordt doorgelinkt.

bottom of page