top of page

DOELSTELLING, ACHTERGROND EN BELEIDSPLAN

Doelstelling

De Stichting heeft tot doel om vanuit het Pinksterfeest, als feest van inspiratie, een verbinding te maken tussen geloofsgemeenschappen, kerkgebouwen met hun specifieke architectuur, geloofsbeleving en hedendaagse kunst. Door middel van het organiseren van exposities wordt getracht om kunst in woord, beeld en klank bij de bezoekers tot verbeelding te laten spreken.

Achtergrond

Feest van de Geest Groene Hart is onderdeel van het landelijk project Feest van de Geest.

In de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren zijn de deelnemende kerken in de regio open voor publiek. Kunstenaars presenteren en exposeren nieuw gemaakte kunstwerken, geïnspireerd op de eigentijdse boodschap van het Pinksterverhaal, de architectuur van kerkgebouwen en een centraal thema.

 

De open kerken willen een uitnodigende en beeldende inspiratiebron zijn voor mensen die op zoek zijn naar hedendaagse kunst, cultuurhistorie, recreatieve ontspanning, en vormen van spiritualiteit, geloof en zingeving.

 

Feest van de Geest maakt - vanuit het Pinksterfeest, als feest van inspiratie - een verbinding met hedendaagse kunst. Beeld, Woord, Klank en Monumentale Architectuur kunnen zo tot verbeelding gaan spreken bij de bezoekers. En ze vormen een uitnodiging voor bezinning en ontmoeting.

 

Tijdens Feest van de Geest is van alles te beleven voor liefhebbers van kunst, cultuur en architectuur. Bovendien is het inspirerend dat de kunstenaars het Pinksterverhaal in een - soms verrassend - nieuw licht laten zien.

Levensadem

Maria van 't Hullenaar, 2018

Handen

Judy van Vliet, 2018

Onze plannen voor 2019-2022

Feest van de Geest wil door middel van kunstuitingen, een platform bieden voor vernieuwing en verbreding voor geloofsgemeenschappen, vrijwilligers, predikanten, kunstenaars en bezoekers.

We willen het gebruik van kunst en kunstuitingen stimuleren in openbare ruimten, zoals kerkgebouwen. Daarnaast willen we door woord, beeld en klank mogelijkheden te creëren tot wederzijdse kennis, begrip en communicatie.

 

In 2020 trekt Geest van het Feest voor de tiende keer door het land; in de regio Groene Hart is dat voor de vierde keer. Ons visioen is dat in de toekomst kerken en kunstenaars uit alle provincies meedoen.

 

In de komende periode willen wij ons inzetten om deelname van kerken en kunstenaars uit de regio  uit te breiden en te intensiveren. We zetten in op een zo breed mogelijke oecumenische deelname van de kerken en zo groot mogelijke verscheidenheid aan kunstvormen.

We willen de kunstenaars een platform bieden in de kerken, om zo het doel van de stichting te realiseren. Ook kunstenaars met een verstandelijke beperking willen we gelegenheid bieden om zich te presenteren.

We willen ons richten op een divers publiek van jong tot oud. We willen via scholen en andere organisaties kinderen stimuleren om tijdens het evenement actief mee te doen met kunstuitingen.

bottom of page