top of page

Pinksteren

Kevin, 2018

FEEST VAN DE GEEST  

 

wil een ontmoeting zijn van Verbeeldende Kunst, de Architectuur van Kerkgebouwen en het Pinksterverhaal en de bezoekers van het evenement.

 

Kunstenaars exposeren nieuw, eigentijds werk dat is geïnspireerd op de architectuur van kerkgebouwen en de hedendaagse boodschap van Pinksteren, zoals verwoord door de pastores van de deelnemende kerken.

 

Het thema voor 2022 is:

in Vuur en Vlam

 

Feest van de Geest is een landelijk project dat wordt gecoördineerd via de 
Stichting Feest van de Geest (Koepelgroep).

In 2022 wordt Feest van de Geest landelijk voor de 10e keer georganiseerd.
Di
t is het grootste landelijke kunstprojecten in haar soort.

 

De feitelijke organisatie is in handen van een aantal clusters in de provincies Groningen,
Drenthe, Overijssel, Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland.

Het visioen is dat in de toekomst kerken en kunstenaars in alle provincies meedoen. 

Feest van de Geest - Groene Hart 2022

Helaas moest Feest van de Geest in 2020 door de coronacrisis worden uitgesteld.

Gelukkig kan in 2022 het cluster Feest van de Geest Groene Hart tijdens hemelvaart en Pinksteren voor de vierde keer meedoen. Dan zullen in het Groene Hart 15 kerken open zijn tijdens het project.

Lees ook de doelstelling en beleidsplan en de organisatie van Feest van de Geest Groene Hart.

 

De rondgang van de kunstenaars langs de deelnemende kerken heeft al in oktober 2019 plaatsgevonden.

Tijdens de rondgang gaven pastores van deelnemende kerken hun visie op de betekenis van Pinksteren in deze tijd.

Er zijn 15 kunstenaars die in de deelnemende kerken nieuw gemaakt, eigentijds werk exposeren.

De kunstenaars komen uit allerlei disciplines: schilderen, glaswerk, keramiek, beeldhouwen, poëzie, textiel, …

Ook kaarsengroep van Klassewerk van Ipse de Bruggen uit Waddinxveen maken ook dit jaar weer de kaarsen

 

Tijdens de manifestatie zullen er verschillende activiteiten zijn, zoals workshops of concerten.

Deze worden te zijner tijd aangekondigd op de pagina Evenementen.

bottom of page