Pinksteren

Kevin, 2018

FEEST VAN DE GEEST  

 

wil een ontmoeting zijn van Verbeeldende Kunst, de Architectuur van Kerkgebouwen en het Pinksterverhaal en de bezoekers van het evenement.

 

Kunstenaars exposeren nieuw, eigentijds werk dat is geïnspireerd op de architectuur van kerkgebouwen en de hedendaagse boodschap van Pinksteren, zoals verwoord door de pastores van de deelnemende kerken.

 

Het thema voor 2020 is:

in Vuur en Vlam

 

Feest van de Geest is een landelijk project dat wordt gecoördineerd via de 
Stichting Feest van de Geest (Koepelgroep).

In een tweejaarlijkse cyclus wordt Feest van de Geest in 2020 landelijk voor de 10e keer georganiseerd. Het is het grootste landelijke kunstprojecten in haar soort.

 

De feitelijke organisatie is in handen van een aantal clusters in de provincies Groningen,
Drenthe, Overijssel, Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland.

Het visioen is dat in de toekomst kerken en kunstenaars in alle provincies meedoen. 

Feest van de Geest - Groene Hart 2020

Het cluster Feest van de Geest Groene Hart doet in 2020 voor de vierde keer mee.

In 2020 zullen in het Groene Hart 16 kerken open zijn tijdens het project.

Lees ook de doelstelling en beleidsplan en de organisatie van Feest van de Geest Groene Hart.

 

De rondgang van de kunstenaars langs de deelnemende kerken heeft in oktober 2019 plaatsgevonden.

Tijdens de rondgang gaven pastores van deelnemende kerken hun visie op de betekenis van Pinksteren in deze tijd.

Inmiddels is ook bekend welke kunstenaars in de deelnemende kerken exposeren.

 

Tijdens het project exposeren de kunstenaars nieuw gemaakt, eigentijds werk.

De kunstenaars komen uit allerlei disciplines: schilderen, glaswerk, keramiek, beeldhouwen, poëzie, textiel, …

Ook kaarsengroep van Klassewerk van Ipse de Bruggen uit Waddinxveen maken ook dit jaar weer de kaarsen

 

Tijdens de manifestatie zullen er verschillende activiteiten zijn, zoals workshops of concerten.

Deze worden te zijner tijd aangekondigd op de pagina Evenementen.

Feest van de Geest Groene Hart  2021

is mede mogelijk gemaakt door:

St Bonaz.png
lionlogo_2c.jpg
Logo-Protestantse-Kerk-kleur.jpg