top of page

Gereformeerde Kerk

Haastrecht

 

De Gereformeerde kerk in Haastrecht is een vrij
kleine kerkgemeenschap, bestaande uit 350
leden. 
Behalve uit Haastrecht komen er ook
leden uit de dorpen Stolwijk en Vlist.

Vanouds is onze gemeente sterk bevolkt door
agrariërs, maar in de loop der jaren zijn er ook
van buitenaf velen bijgekomen.

 

Gezien de grootte van de gemeente heeft de
gemeente een predikant, die in deeltijd werkzaam is.

Ds. Anja van Alphen-Keijzer gaat driemaal per maand tijdens de zondagse erediensten voor.

 

De Gereformeerde Kerk is ontstaan in 1887 als orthodoxe afsplitsing uit de Nederlands Hervormde Gemeente. Gelukkig zijn de contacten met genoemde gemeente de laatste tijd een heel stuk verbeterd, er is er een proces van toenadering en vriendschappelijke samenwerking ontstaan.

Hoogstraat 136

2851 BK Haastrecht

 

Website:

gereformeerdekerkhaastrecht.nl

IMG_5467.JPG
IMG_6718A.JPG
IMG_6716.JPG

Wat is onze identiteit?

Onze gemeente zou je kunnen omschrijven als een gemeenschap …

-  die betrokken is bij de Heer.

-  die betrokken is bij elkaar als Zijn leerlingen.

-  die betrokken is bij Zijn werk in en voor de wereld.

Deze drie punten vormen de kern van onze identiteit en zijn voor ons de dragende krachten om gestalte te geven aan onze roeping als gemeente “Lichaam van Christus” te zijn.

Deze drie kernpunten komen onder andere tot uiting in:

  • De zondagse erediensten waar we ons laten voeden met Gods Woord, de omgang met Hem oefen in psalm, lied en gebed, waar we gemeenschap met elkaar vieren en ervaren en onze roeping naar de wereld leren verstaan. In deze erediensten leven we samen met de kinderen toe naar de grote kerkelijke feesten als Kerst en Pasen.

  • Tal van bijzondere diensten zoals jeugd-zang- of themadiensten.

  • Tal van groepsactiviteiten: van Bijbelgesprek- tot ouderengespreksgroepen, van  catechesegroep of kinderclubs tot zanggroep.

 

De diaconale hulpdienst, die is opgezet voor het verlenen van eenvoudige dienstverlening in het dorp.

 

Al zijn we verschillende mensen, we voelen ons als leden van het Lichaam van Christus met elkaar verbonden en hebben elkaar nodig
(1 Cor.12: 12-31). Hij is ons hoofd en houdt ons samen als Zijn gemeente tot heil voor onszelf en tot zegen voor de wereld.

bottom of page