top of page

Nederlands Hervormde Kerk

Haastrecht

 

Wie zijn wij

De Hervormde Gemeente Haastrecht wil een open
en gastvrije gemeente zijn waarin mensen uit de
volle breedte van de protestantse kerk samen
komen en waar verschillende gezindten en
geloofsopvattingen zich thuis voelen. De kerk-
diensten zijn gericht op alle leeftijden,

Het kerkgebouw is er niet alleen voor de
kerkdiensten maar ook voor andere activiteiten en
evenementen. Wij zien voor onszelf als gemeente
een rol weggelegd binnen de gemeenschap van Haastrecht als geheel.

  Feest van de Geest 2022

Kunstwerk: 

Kunstenaar: Ria Volk

Pastor: Joas van de Schoot

Kerkplein 9

2851 CJ Haastrecht

 

Website:

www.hkhaastrecht.nl

Stijl

Laatgotische in hout overwelfde kruiskerk waarvan alleen het korte schip, het dwarsschip en de toren over zijn. De zijbeuktraveeën hebben topgeveltjes. Torenromp in vroeg-gotische vormen, renaissance bovenbouw gerestaureerd na brandschade in 1896; toren opnieuw gerestaureerd van 1960 tot 1964. Binnen zijn twee koperen kronen.

Luchtfoto
Entree
IMG_6723.JPG
Preekstoel
Liturgisch centrum
kruis kerk
Gewelf
Raam
Toren 1
Toren 2
Historie

Al tussen 1275 en 1280 is sprake van een Kerk te Haastrecht. Het onderste deel van de toren dateert mogelijk nog uit die tijd. In de veertiende en de vijftiende eeuw vonden verscheidene verbouwingen plaats.

In 1511 werd de kerk door Gelderse troepen in brand gestoken. Tijdens de reformatie, om precies te zijn in 1570, ging de kerk over van katholieke in protestante handen.

 

Ook rond 1575 werd het inmiddels herstelde kerkgebouw verwoest, hetzij door brand, hetzij door oorlogsgeweld tussen Geuzen en Spanjaarden. Pas in 1609 wordt gestart met de herbouw van het kerkgebouw. De wederopbouw duurde twee jaar.In 1726 werd Haastrecht getroffen door overstromingen, waardoor vele graven in de kerk invielen.In 1896 brandde de kerk opnieuw af. Oorzaak waren de verkeerd geïnstalleerde rookleidingen van nieuw aangeschafte kachels, die het dak vlam deden vatten. De kerk en de toren werden direct herbouwd. Op 12 juni 1964 werd de kerk opnieuw getroffen door een grote brand, die ontstond tijdens loodgieterwerkzaamheden. Hierna werd de kerk gerestaureerd naar de toestand van vóór 1896.

 

In 2004 is het koorgedeelte (het huidige liturgische gedeelte) van de kerk gerestaureerd. Waarschijnlijk ten gevolge veranderingen in het grondwaterpeil zijn de funderingspalen weggerot en dreigde het koor van het gebouw af te breken. Mede door de inspanningen van de leden van de kerk is het kerkgebouw hersteld en nu mooier dan tevoren. In september 2013 is een start gemaakt met de restauratie van het orgel. Na ruim een jaar is het weer in gebruik genomen.

Orgel

In 1900 werd in de herbouwde kerk door J. Fr. Witte en Batz en Co uit Utrecht een nieuw orgel geplaatst. Bij de brand van 1964 ging ook dit orgel verloren. Na voltooiing van de restauratie werd in 1968 een monumentaal orgel geplaatst afkomstig uit de hervormde kerk van Bovenkarspel. Gebouwd in 1847 door de derde generatie Van Dam: Lambertus, Pieter en Jacob, voor de Hervormde Kerk te Bovenkarspel. Het orgel is ongewijzigd herplaatst in de kerk van Haastrecht door de orgelmaker N. D. Slooff. Op 30 november 1968 is het orgel door de organist W. R. Talsma weer in gebruik genomen.

 

Inmiddels heeft het orgel twee ingrijpende restauraties ondergaan waar van de laatste van september 2013 tot september 2014.

  Feest van de Geest 2018

Kunstwerken: LevensAdem, 生之息

Kunstenaars:  Cara Yuan
                       Casper Cammeraat

Pastor:  Jaap Huttenga

bottom of page