top of page

Aalberseplein 2

2805 EG Gouda

 

Website:

www.sintjandd.nl

H. Josephkerk, Gouda

 

De H.-Josephkerk is één van twee Rooms-katholieke kerken van geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua behorend tot de parochie Sint Jan de Doper.

De kerk heeft 575 zitplaatsen.

De naam ‘’Heilige Joseph’’ werd in 1963 overgenomen van de kerk aan de Hoge Gouwe. 

De parochie, die daar zijn bakermat had verhuisde naar Gouda-Noord.

Architect Hans Koldewey uit Voorburg maakte het ontwerp voor de H.-Josephkerk in 1961.

Een kerk met ‘’klooster’’ moest het worden, maar dan in de vorm van een pastorie waar paters in ‘’franciscaanse stijl’’ zouden kunnen leven.

De gemeente Gouda verleende op 4 januari 1962 de definitieve vergunning voor de bouw. Op 22 februari 1962 ging de eerste van 91 palen de Goudse veengrond in. Op 3 december 1963 verleende Mgr. Martinus Jansen, bisschop van Rotterdam, de deken van het dekenaat Gouda toestemming om de nieuwe Josephkerk in gebruik te nemen. Op 19 april 1964 volgde de officiële inwijding.

In 2005 kwam het orgel uit de voormalige Sacramentskerk in Gouda-West beschikbaar.

Dit ‘’Sacramentsorgel’’ prijkt op het koor.

 

De inrichting en aankleding

De fraaie duif op de doopvont werd gesmeed door kunstsmid De Genster in Helvoirt.

Ook het altaarkruisje, apostelkandelaars, de godslamp, een altaarschel, wijwaterschalen en een processiekruis kwamen er vandaan.

Het natuurstenen doopvont zelf werd, samen met altaren en de preekstoel, geleverd door de Apeldoornse Steenhouwerij.

 

De Pater Eymard kapel

Rechts achter in de kerk is een dagkapel.

Sinds 1996 kennen we die als de Pater Eymard kapel.

Pater Eymard was de grondlegger van de Sacramentijnen die de Eucharistie hoog in het vaandel hebben.

In 1996 kwam een Tiberiasgroep naar Gouda.

Een leefgemeenschap die ‘’mensen wilde opvangen en met hen breken en delen zoals Jezus deed aan het meer van Tiberias.’’ De bijeenkomsten in de kapel, waaraan iedereen mocht meedoen, bestonden uit een dagelijks morgen- en avondgebed en wekelijkse meditaties en woord- en communievieringen.

De Tiberiasgroep hield in 2005 op te bestaan, maar in de kapel vinden nog steeds vieringen plaats.

Er is nog steeds een afgietsel van een buste van Eymard te vinden, van Rodin.

Joseph Orgel.jpg
Joseph Glas in lood 2.jpg
Joseph Glas in lood 1.jpg

Kunstwerken: Textielobject

Kunstenaars: Sia Hollemans en Ank van der Wal

Pastor: Dick Vrijburg

Activiteiten

5 mei en 16 mei: Vurig Fietstheater

Bijzonderheid aan gebouw

Bij de bouw was aanvankelijk gekozen voor glas van dezelfde soort en in dezelfde tinten als nu nog te zien is in de zijmuur op het priesterkoor. In 1999 ontwierp Yvonne Assman van het Rotterdamse glazeniersbedrijf Van Nerum ‘’ Een spel van licht en kleur.’’

De vijf glas-in-lood ramen aan de zuidkant van het gebouw zijn gemaakt door glazenier Lennarts. Hij liet zich inspireren door symbolen van de Heilige Joseph: arbeidzaamheid, gehoorzaamheid, reinheid, rechtvaardigheid en vaderschap.

bottom of page