top of page

Irene Keyzer

Harmelen

schilderijen

De eerste inspiratie voor mijn werk bestaat uit
een directe waarneming van beelden, uit een
sterke visuele prikkel. De figuratieve werke-
lijkheid wil ik experimenteel en expressief
benaderen.

Mijn werk heeft zich ontwikkeld naar het
abstracte schilderen. Mijn schildersblik
ondervraagt het zichtbare en probeert te
achterhalen hoe het zichtbaar wordt middels
expressievormen, zoals schetsen op papier met verschillende materialen, schilderen met acryl op doek, fotografie, collages, inkt, krijt en zeefdruk.

 

Na afronding van mijn studie aan de Kunst Academie HKU in 1990, ben ik mij gaan richten op mijn vrije werk als schilder. De natuur en de mens in zijn omgeving, zijn zoekende bestaan, ervaar ik als inspiratiebron. Water, wind, beweging, ruimte, schaalvormen en vitale kleuren zijn terugkerende motieven in mijn werk.

De abstracte waarde van de werkelijkheid brengt mij tot een spirituele ervaring. De ervaring van kleur, lijn en vlak biedt de ruimte om te reflecteren en de kracht van het beeld gaat dan verder dan een vertaling in woorden: Het wordt een beschrijven van wat ik zie en voel en van wat ik me herinner. Het schilderen in gelaagdheid van kleuren krijgt betekenis, m.a.w. er is meer te zien dan je nu kunt waarnemen

Eeuwenlang waren kerk en liturgie bronnen van inspiratie voor kunstenaars; zij hebben op hun beurt de spiritualiteit gevoed, dat is voor mij een motiverend onderdeel van het project Feest van de Geest.

De kunst als verbeelding van het nog niet-gezegde en nog niet gedachte, brengt mij bij het thema van 2016 Vrijheid van Geest. Ik wil mij laten inspireren door de kerkruimte en de liturgie van Pinksteren. In de huidige tijd kunnen kunst en kerk elkaar opnieuw inspireren.

Als maker voel ik mij betrokken en creëer ik via mijn werk ontmoeting met mensen die samen vieren,die gevoelig zijn voor beelden, ruimte en sfeer. Dat werkt verbindend​

Contactgegevens:

Irene Keyzer

Rembrandtlaan 24

3488 EH Woerden

tel: 0348-432 354 / 06-289 788 02

 

E-mail: info@irenekeyzer.nl

Website: www.irenekeyzer.nl

Facebook: www.facebook.com/IKinkunst

bottom of page