top of page

Over Pinksteren ...                                                    

 

Pastores geven hun visie op de hedendaagse betekenis van Pinksteren

en het thema van Feest van de Geest 2018: Levensadem

Herman Wijtten

H. Johannes de Doper, Montfoort

Gij, Schepper van alle leven

Bron van alle licht

Ontsteek in ons het licht van uw Geest

Waai met uw adem door heel ons bestaan

Kom met uw vurigheid hier in de geloofsgemeenschap van Johannes de Doper

Bezaai met uw woorden de grond van ons hart

Vervul ons hart met de warmte van uw Geest

Dan gaan wij met vertrouwen en vol goede moed de toekomst tegemoet

bottom of page