top of page
Koudekerk Brugkerk.jpg

Dorpsstraat 53

2396 HD Koudekerk a/d Rijn

 

Website:

pknkoudekerk.nl

Brugkerk

Koudekerk aan den Rijn

 

Bouwstijl

De kerk is gebouwd in gotische stijl. Op het
grondplan is te zien dat de kerk een driebeukig
schip heeft. Het gebouw heeft een smal transept
en door de toevoeging van het koor en de kapel
is het een volmaakte kruiskerk geworden. Wat de
versieringen betreft, is deze kerk er bekaaid af
gekomen: de kantelen op de pilaren zijn eenvoudig
en niet afgewerkt met ornamenten.

 

Vroege geschiedenis

Er zijn aanwijzingen voor een eerste gebouw van voor 1300. Er is een flinke uitbreiding geweest in de periode 1450-1500.

Na het ontzet van Leiden in 1574 veroorzaakten de watergeuzen een kleine "beeldenstorm" aan de lage zijde van de Rijn: beelden en schilderijen werden verwijderd, waarna de muren én de pilaren werden witgekalkt. Op het predikantenbord in de koorzaal is te zien dat in 1577 als eerste protestantse dominee Reynier Jansz. voorging in de kerk. In het interieur van de kerk werd het nodige gewijzigd, waaronder de plaats van de preekstoel. De psalmborden dateren van 1693 en het rouwbord van 1717. Aan beide zijden van de preekstoel werd rond 1800 een fraai hekwerk geplaatst.

  Feest van de Geest 2022

Kunstwerk: 

Kunstenaar: Hendrie Sassesn

Pastor:  Willem Biesheuvel

Verbouwingen

In 1766 werd een nieuwe preekstoel geplaatst met prachtig houtsnijwerk. Rond 1780 werd de kerk uitgebreid met een zij-ingang en een consistoriekamer.

Bij de grote restauratie in 1936-37 werd het doophek in de kerk geplaatst. Daarbij is het gewelf vervangen en ook de interieurindeling van de kerk werd ingrijpend gewijzigd. En er werd verwarming aangebracht.

In 1975-76 bleek weer een nieuwe restauratie noodzakelijk met daarbij de nodige tegenvallers. De uiteindelijke kosten bedroegen ca f 500.000. Bijdragen van een groot aantal Koudekerkers maakten het herstel mogelijk.

 

Monument

Het gebouw valt onder Monumentenzorg; daarmee zijn ook subsidies beschikbaar voor de restauraties die steeds nodig blijven. Er is een uitgebreid onderhoudsplan omdat voor het onderhouden van zo’n oud gebouw een goede planning vereist is. Vanaf het begin van deze eeuw vindt zeer regelmatig groot en klein onderhoud plaats met de nodige aanpassingen en reparaties. De kosten daarvan worden grotendeels door de kerkelijke gemeente gedragen.

Brugkerk orgel
Brugkerk interieur
Brugkerk preekstoel

Een uitgebreide geschiedenis van de Brugkerk leest u in dit document.

bottom of page