top of page

Gerard Bes

Gereformeerde kerk, Waarder

Sleutelgat

Naar info over

 

Kunstenaar: Gerard Bes

 

Locatie: Gereformeerde Kerk, Waarder

 

Pastor: Erick Versloot

….Het is slechts een stenen tableau en geen stenen tafel…meer iets van een hemelpoort of beter nog een raam, venster...of als door een sleutelgat... zoals ik dit Feest van de Geest waarneem…

 

Toelichting bij de afbeeldingen hiernaast:

 1. Vorig najaar werd ik uitgenodigd om samen met andere “kunsten-aars of -makers” een rondgang te maken langs de verschillende deelnemende kerken en hun vertegenwoordigers. Ik koos voor Waarder vooral vanwege de klik! Ik had direct een idee en de dagen daarop ben ik gelijk gaan schetsen...Kijk u maar eens naar deze aantekeningen. Als tweede keus had ik de Opstandingskerk in Woerden, ook mooi maar een heel andere kerk met andere architectuur, de Amsterdamse School. Enfin het werd gelukkig de kerk in Waarder...
   

 2. Het thema van dit jaar “de Vrijheid van Geest” heb ik ruim geïnterpreteerd en zodoende mijn eigen versie van dit Feest van de Geest uitgebeeld. En dat alles met een flinke portie symboliek...Een zevental aspecten heb ik mijn beeld verwerkt, dat zult u wel zien... Dat zijn respectievelijk; jacobsladder, regenboog, sterrenhemel, oneindigheid, vurige tongen, het Joodse volk en de duif. De mooie kleuren kunnen in zo'n donkere steen niet goed nagebootst worden, de karakteristieke vormen van deze kerk wel.
   

 3. Links (het lichtblauwe vlak nr 1) wordt, nog voor het Pinksterfeest allereerst de Hemelvaart uitgebeeld en ik heb het gedaan door een mogelijke weg te tonen... namelijk de Jacobsladder... Door nu verschillende bewerkingen toe te passen kan men allerlei contrasten in zo'n beeld aanbrengen. Bijvoorbeeld door te boucharderen, te punten, te krassen of te frijnen verandert de textuur van de steen. Ook in de verdere afwerking kan men dit nog benadrukken, de lichtere partijen kan men raspen, de wat donkerdere schuren en de echte zwarte polijsten...
   

 4. Boven de wolken gaat deze hemelse weg verder als een regenboog die voortdurend blijft stralen tot boven de donkere sterrenhemel. In de bijbel verschijnt er na de zondvloed een regenboog. De regenboog geldt daar ook als symbool van verzoening tussen God en de mensen.
   

 5. Zo'n sterrenhemel heeft ook weer een grote symbolische betekenis; De hemel wordt gezien als een plaats waar altijd vrede heerst...stralen als de glans van het uitspansel, als de sterren...”Ik ben de blinkende morgenster...(Openbaring van Johannes)
   

 6. Om de grote afstand tussen de aarde (onder) en hemel (boven) te benadrukken is er een oneindige wolkenlaag tussen deze twee aangebracht. 
   

 7. Als de sterren vervolgens door deze wolken weer naar de aarde afdalen veranderen deze geleidelijk in vlammende tongen die de aanwezigen van de heilige Geest vervulden en aldus het Pinksterfeest symboliseren.
   

 8. Aan de onderzijde zijn de contouren van de samengedromde menigte (uit Handelingen) te zien die dit alles in verrukking aanschouwen.
   

 9. In het midden zien we de duif, als een verbeelding van de Heilige Geest maar ook een teken van hoop en vrede (denk ook aan de Bevrijdingsdag)…en…een belangrijk symbool in de PKN kerk...
   

 10. Tenslotte heb ik naast het huidige thema, 'de Vrijheid van Geest', ook het eerdere thema van 2014 gebruikt 'Vuur dat nooit meer dooft' ...het proces blijft continu doorgaan… Zoals u kunt zien zijn de linker- en rechterzijde met elkaar verbonden en vormen een doorlopende band...zo blijft het vuur van dit evangelie steeds branden...Maar het is wel een heel bijzondere band... het onwerkelijke benadrukt de mystiek van dit Feest van de Geest!

bottom of page