top of page

Vuur en Wind

Mieke de Haan

Ontmoetingskerk, Bodegraven

Ik maakte voor Feest van de Geest twee series van 7 tekeningen op papier, in het totaal 14 meter beeld. 7 tekeningen gaan  over WIND en 7 tekeningen gaan over VUUR.

 

Deze twee series met tekeningen zijn geïnspireerd op het Pinksterverhaal in Handelingen. Waarin gesproken wordt van een geluid als van een hevige windvlaag, en van een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreidden en zich op de apostelen neerzetten. Waarna allen vervuld van de Heilige Geest begonnen te spreken in vreemde talen.

De 14  tekeningen verhalen over wat er nodig is om in beweging te komen, om geïnspireerd en vanuit het hart en de kern te handelen, te luisteren en te spreken.
Ze verbeelden het proces van vol vuur op onderzoek uit gaan. Dat gaat gepaard met momenten van stilte en rust en met momenten van hevigheid. Ik beleefde al die momenten terwijl ik de tekeningen tekende. De tekeningen zijn geïnspireerd door wind en vuur en tegelijkertijd de weerslag van die bevlogen zoektocht naar de verbeelding ervan. Een proces dat alle nuances tussen de uitersten van wind en vuur kent.

De beelden die ik tekende gaan over verstaan en verstaan worden. Het gaat over inzichten vinden, een helderheid beleven in voelen en ‘weten’. Dat geeft ruimte om het nieuwe in alles te ontdekken, in het bekende en het onbekende. Ruimte om verwondering te voelen. Ruimte om boodschappen te ontvangen die zich tot dan toe verborgen hielden.

Naar info over

 

Kunstenaar: Mieke de Haan

 

Locatie: Ontmoetingskerk, Bodegraven

 

Pastor: Leo Webbink

bottom of page