top of page

Meije 137

2411 PN Bodegraven

 

Website:

www.parochiepaxchristi.nl

Onze Lieve Vrouwe Geboorte

De Meije

De oorspronkelijke kerk in de Meije is waarschijnlijk

één van de eerste kerken in Nederland geweest.

Rond 1100 moet hier al een eerste kerk hebben

gestaan, “de Mikerk”. In het veld is nog steeds

een vreemde kleiheuvel zichtbaar, waarvan men

vermoedt dat daar ooit die kerk moet hebben

gestaan. Deze kerk zou in 1204 tijdens gevechten

zijn verwoest.

De huidige RK kerk van Onze Lieve Vrouwe Geboorte 

stamt uit 1871. De architect is W.J. van Vogelpoel. Oktober 1873 was de kerk gereed voor gebruik. De kerk is klein, vroeg neogotisch en eenvoudig van aard, zoals alle ontwerpen van Van Vogelpoel.

 

Van het oorspronkelijk ontwerp is weinig over. In 1877 werd een zijtorentje door de storm omgerukt en doordat het torentje op het dak viel gaf dit een grote schade.  In 1901 zijn de toren en een deel van de achtermuur afgebroken en vervangen omdat deze niet van goede kwaliteit waren. Met het 2de Vaticaanse Concilie kwamen er gewijzigde richtlijnen voor het interieur van de kerk. Dit heeft geleid tot grote wijzigingen van de kerk in 1968. De preekstoel, het altaar, de communiebanken zijn verwijderd en is de kerk geworden zoals hij nu is. Desalniettemin blijft de kerk charmant. Er is veel moois overgebleven wat geleidt heeft tot de status van gemeentelijk monument.

  Feest van de Geest 2022

Kunstwerk: 

Kunstenaar: Karin van Leeuwen

Pastor: Janneke Stam

Voor in de kerk zijn nog zeer oude ramen met onderin een beeltenis van de Heiligen. Achterin de kerk zijn prachtige gebrandschilderde ramen uit 1958 van de Fa A. Stroucken en Co uit Rotterdam, destijds een begrip op dit gebied. Er zijn afbeeldingen te zien van de H. Bernadette, Theresia, Caecilia en Lidwina.

Het Maarschalkerweerd-orgel in De Meije is een zeldzaam gaaf bewaard instrument. Zelfs in het omvangrijke oeuvre van de firma Maarschalkerweerd zijn er maar weinig mechanische orgels uit deze periode (op hun oorspronkelijke plaats) bewaard gebleven.

Bijzonder is ook dat het orgel is herbouwd volgens het bestek en de ontwerptekening van 1887. Mede daardoor doet het orgel ouder aan dan het bouwjaar aangeeft. De herstelwerkzaamheden die in de afgelopen jaren zijn verricht hebben wezenlijk bijgedragen aan de instandhouding en daarmee ook de bruikbaarheid van het instrument. Tevens is daarmee als het ware een fundament gelegd voor verder herstel van het instrument. Op dit moment wachten alleen de orgelkas, de windladen en het pijpwerk nog op restauratie.

  Feest van de Geest 2018

Kunstwerk: La Joie de Vivre

Kunstenaar: Angenelle Thijssen

Pastor: Janneke Stam

OLV Geboorte 1
OLV Geboorte 2
OLV Geboorte 3
OLV Geboorte 4
OLV Geboorte 5
OLV Geboorte 6
OLV Geboorte 7
OLV Geboorte 8
OLV Geboorte 9
OLV Geboorte 10
OLV Geboorte 11

De kerk ligt aan een toeristische wandel en fietsroute. In de periode tussen Pinksteren en de herfstvakantie wordt de kerk drukbezocht door bezoekers uit vele windstreken. Ook blijkt de Maria-grot, die achter de kerk ligt een grote trekpleister te zijn voor veel mensen om even tijdens hun tocht een kaarsje te branden.

De kerk is één van de vier kerken van de parochie Pax Christi.  Samen met het pastorale team en vele vrijwilligers vormen we een levendige geloofsgemeenschap waar uit naam van Jezus Christus mensen samenkomen die een levenshouding uitdragen die gekenmerkt wordt door gastvrijheid, openheid en respect voor elkaar.

bottom of page