top of page

Spoorstraat 11

2411 ED Bodegraven

 

Website:

www.pge.nu

Ontmoetingskerk

Bodegraven

 

De Ontmoetingskerk is gebouwd in 1899 en stond tot
2012, het jaar van de vereniging van de Evangelisch
Lutherse Gemeente, de Gereformeerde Kerk en de
Hervormde wijk 3, bekend als de Gereformeerde Kerk.

Na het ontstaan van de Gereformeerde Kerk van
Bodegraven in 1893 wordt aan de Spoorstraat in
mei 1899 de nieuwgebouwde kerk, de pastorie en
de kosterswoning in gebruik genomen.

De hele bouw kostte fl. 36.000,-.

 

In het gebouw worden gaanderijen aangebracht, maar vooralsnog zonder banken. Er zijn in de kerkzaal dan 575 zitplaatsen. Later wordt dat aantal uitgebreid tot 850, en na de verbouwing van 1984 kunnen, na opening van de panelenwand, nog 150 stoelen bijgeplaatst worden.

Het oorspronkelijk torentje werd door het huidige vervangen tijdens een grote restauratie in 1958.

 

De kerkzaal

De kerkzaal is in de loop der jaren enkele malen verbouwd.

Reeds in 1911 werd een nieuwe kansel gebouwd, ter vervanging van de toch wat te kleine preekstoel. Het voorste, brede gedeelte was oorspronkelijk volgezet met stoelen.

Daar kwamen later banken voor in de plaats.

In 1958 is de kerkzaal volledig gerenoveerd en in 1984 werd het nieuwe Centrum gebouwd, wat ook in de kerkzaal veranderingen gaf, nl. de panelenwand achter de verplaatsbare kansel en een vergroot liturgisch centrum, dat bij bijzondere gelegenheden als podium traploos tot 80 cm omhoog kan.

In die tijd kreeg men ook wat meer oog voor symboliek in de kerk. Dat is te zien aan de panelenwand, en aan de antipendia (de kansel- en tafelkleden), waarin kerkelijke kleuren en symbolen te vinden zijn. Toch zijn bij de bouw in 1899 ook symbolen in de kerk aangebracht.

Let u eens op de luchtroosters in het plafond en bekijkt u eens de afbeeldingen op het doopvont.

 

’t Centrum

Achter de kerkzaal verrees met hulp van zeer veel vrijwilligers in 1984 een multi-functioneel gebouw, ’t Centrum, waarvan de gemeente in al zijn facetten gebruik kan maken, zowel 's zondags als in de week.

Het onlangs gerenoveerde Centrum beschikt over een ontmoetingsruimte, vijf vergaderzalen, een jeugdzolder en een rouwkamer. 

 

De kerkdiensten

De Ontmoetingskerk kerk aan de Spoorstraat is nu, samen met de Lutherkerk, één van de twee kerkgebouwen van de Protestantse Wijkgemeente Emmaüs in Bodegraven.

In 2014 is een aantal voorwerpen meegekomen uit de Salvatorkerk, waaronder de ster, de gebedsmuur, de liturgische tafel en de antipendia.

In het algemeen wordt de zondagse hoofddienst van Emmaüs gehouden in de Ontmoetingskerk en wordt de avonddienst gehouden in de Lutherkerk. 

De diensten worden ondersteund door gebruik van een beamer.

  Feest van de Geest 2022

Kunstwerk: 

Kunstenaar: Margreet Scholten

Pastor: Elizabeth Post

Het orgel

Het grootste en duurste meubelstuk staat niet voorin, maar achterin de kerk, nl. het orgel. Vóór 1912 stond op de orgelgalerij een klein, zesstemmig Standaartorgel.

Dit bleek veel te klein en het werd verkocht naar Zevenhoven. Eén van de gemeenteleden, B. v. 't Riet , schonk de kerk voor fl. 6.000,- een nieuw orgel. Het werd gebouwd door G. van Leeuwen, orgelmaker te Leiden.

In 1958 en in 1970 is er groot onderhoud gepleegd en werden enkele wijzigingen aangebracht. In 1995 is het orgel volledig gerestaureerd, zoveel als mogelijk was in de oorspronkelijke staat teruggebracht en met enkele stemmen uitgebreid.

Kunstwerk: Vuur en Wind

Kunstenaar: Mieke de Haan

Pastor: Leo Webbink

Ontmoetingsruimte
IMG_2522.JPG
IMG_2526.JPG
IMG_2525.JPG
Doopvont

  Feest van de Geest 2018

Kunstwerk: Levensadem

Kunstenaars: Willem Hesseling

                       Judith Uiterwijk

Pastor:  Leo Webbink

bottom of page