top of page

Opstandingskerk, Woerden

 

Gebouw

De Opstandingskerk aan de Wilhelminaweg is de vierde en jongste historische kerk van de Woerdense binnenstad en is gebouwd in 1923/1924. In 1967 kreeg het gebouw de naam Opstandingskerk. Sinds 1991 is het een beschermd gemeentelijk monument.

 

Deze kerk verving het eerste gereformeerde kerkgebouw aan de Molenstraat, dat in 1917 te klein werd. Op 30 oktober 1922 werd er een perceel grond aan de Wilhelminaweg gekocht. Architect

H. Onvlee uit Baarn heeft de Opstandingskerk ontworpen. Het werk werd voor 61.675,- gulden gegund aan de Gebr. Van Rijswijk te Heemstede. De eerste steen is gelegd door ds. J.W. Gunst, die hier van 1894 – 1926 heeft gewerkt. Hij heeft hem ook geopend op 12 juni 1924. De kerk telde toen 800 zitplaatsen.

 

Aan de westkant werd een aantal zalen met daarboven een kosterswoning toegevoegd. Die woning is later “ Het Arendsnest” geworden, een onderkomen voor de jeugd.

 

De architectuur van de Opstandingskerk is begin – 20e eeuws en heeft invloeden van Berlage, terwijl sommige metselwerkdetails, met name aan de toren, doen denken aan de Amsterdamse School.

Wilhelminaweg 8

3441 XC Woerden

 

Website:

www.kerkpleinwoerden.nl

Orgel

Het orgel - gebouwd in 1911 door de fam. Van Leeuwen uit Leiden - is in 1925 van de oude naar de nieuwe kerk overgebracht. Het is een pneumatisch orgel, wat betekent dat het aanspreken van de pijpen via met lucht aangestuurde kleppen gebeurt. Het orgel staat sinds 2004 op de gemeentelijke monumentenlijst.

Opstandingskerk westzijde
Opstandingskerk raam
Opstandingskerk - Orgel
Opstandingskerk - liturgisch centrum
Opstandingskerk ontmoetingsruimte

Kunstwerken:

Als Pasen en Pinkstern op één dag vallen (zesluik)

Relight my fire (vierluik)

Kunstenaar: Alyke Evers

Pastor: Marianne Paas

Verbouwing

Aan de buitenkant is de Opstandingskerk sinds 1924 weinig veranderd. Dat gaat niet op voor het interieur. Begonnen als een echte preekkerk, karakteristiek voor de eerste halve – tot driekwart eeuw na de Doleantie, is dat veranderd in een echt huis voor de christelijke gemeente van nu.

 

Deze ingrijpende verbouwing vond plaats in 1999/2000 naar het ontwerp van Frank van Duuren en architect Annekoos Littel. Deze verbouwing had tot doel ruimte en ontmoeting te creëren voor onze open kerkelijke gemeenschap rondom de kerkdiensten.

Ook is er toen een nieuw uurwerk aangebracht op de toren.

Activiteiten

Gezamenlijke startdienst (do 5 mei, 9.30 u, Petruskerk)

Stadswandeling, live muziek, speurtocht

bottom of page