ORGANISATIE

STICHTING FEEST VAN DE GEEST GROENE HART

 

Dagelijks Bestuur

Dick Knetsch            voorzitter

Johan de Rijke         secretaris

Ko de Haan             penningmeester

Swier Frouws           2e secretaris

Lia Nottelman          lid

Werkgroep kunstenaars-pastores

Herma Koopman

Gerdien Kuiper

Jan Slappendel

Jacqueline Loef

Maria van 't Hullenaar (kunstenaar)

Adviserend kunstenaars

Desiree Ubink

Fondswerving

Wim Bruins

 

PR

Lia Nottelman

Website

Dick Knetsch

Klik hier voor de Begroting 2019-20.

Feest van de Geest: clusters
Clusters 2020

De clusters die in 2020 deelnemen aan Feest van de Geest.

 

Kijk voor meer informatie per cluster op de landelijke website.

ORGANISATIE: LANDELIJK EN REGIONAAL

 

Feest van de Geest Groene Hart neemt deel aan het landelijke project Feest van de Geest.

 

In dat project werken een aantal regionale clusters samen. Elke cluster is zelfstandig en kiest zelf haar organisatievorm. Coördinatie vindt plaats via de landelijke Koepelgroep. Er wordt gewerkt volgens een coöperatieve structuur.

 

In het cluster Groene Hart is gekozen voor een Dagelijks Bestuur (DB) en een Algemeen Bestuur (AB).

Naast de leden van het DB hebben in het AB zitting de leden met een algemene taak en de contactpersonen van de plaatselijke gemeenten die meedoen.

Feest van de Geest Groene Hart  2021

is mede mogelijk gemaakt door:

St Bonaz.png
lionlogo_2c.jpg
Logo-Protestantse-Kerk-kleur.jpg