ORGANISATIE

STICHTING FEEST VAN DE GEEST GROENE HART

 

Dagelijks Bestuur

Dick Knetsch               voorzitter

Johan de Rijke             secretaris

Ko de Haan                 penningmeester

Maarten van Diggelen  2e secretaris

Lia Nottelman              lid

Werkgroep Kunstenaars-Pastores

Herma Koopman

Gerdien Kuiper

Jan Slappendel

Jacqueline Loef

Maria van 't Hullenaar (kunstenaar)

Adviserend kunstenaars

Desiree Ubink

Fondswerving

Wim Bruins

 

PR

Lia Nottelman

Website

Dick Knetsch

Klik hier voor de Begroting 2019-22.

Feest van de Geest: clusters
Clusters 2022

De clusters die in 2022 deelnemen aan Feest van de Geest.

 

Kijk voor meer informatie per cluster op de landelijke website.

ORGANISATIE: LANDELIJK EN REGIONAAL

 

Feest van de Geest Groene Hart neemt deel aan het landelijke project Feest van de Geest.

 

In dat project werken een aantal regionale clusters samen. Elke cluster is zelfstandig en kiest zelf haar organisatievorm. Coördinatie vindt plaats via de landelijke Koepelgroep. Er wordt gewerkt volgens een coöperatieve structuur.

 

In het cluster Groene Hart is gekozen voor een Dagelijks Bestuur (DB) en een Algemeen Bestuur (AB).

Naast de leden van het DB hebben in het AB zitting de leden met een algemene taak en de contactpersonen van de plaatselijke gemeenten die meedoen.