top of page

Oudshoornseweg 90

2401 LC Alphen aan den Rijn

 

Website:

www.oudshoornsekerk.nl

Oudshoornse Kerk

Alphen aan den Rijn

Geschiedenis

In de eerste helft van de 17e eeuw kerkten de
mensen van Oudshoorn in de dorpskerk van het
naburige dorp Alphen. Het benoemingsrecht van
de predikant was gezamenlijk toegewezen aan de
beide ambachtsheren.

Toen die ruzie kregen vroeg de Oudshoornse
ambachtsheer, Cornelis de Vlamingh van
Oudshoorn, aan de Staten toestemming een
eigen kerkelijke gemeente te vormen. In 1660 werd hem dat recht verleend. In 1665 kwam de bouw van de Oudshoornse Kerk, onder leiding van de Amsterdamse stadsarchitect Daniël Stalpaert,  gereed. Het gebouw was en is erg belangrijk voor de kerkelijke gemeente.

In 1878 werd de vrijzinnige predikant ds. Kamp bevestigd. De kerkenraad was een aantal jaren eerder al in meerderheid vrijzinnig. Vanuit wijde omtrek lieten en laten vrijzinnigen hun kinderen hier dopen, en kwamen ze hier belijdenis doen.

In 1918 kwam de burgerlijke gemeente Alphen aan den Rijn tot stand. De Oudshoornse Kerk ging niet op in de kerkelijke gemeente Alphen a/d Rijn, maar bleef een zelfstandige kerkelijke gemeente Oudshoorn. Waarschijnlijk vanwege zijn vrijzinnige karakter.  In Oudshoorn ging het vooral tussen vrijzinnigen en rechtzinnigen niet goed. Vooral rond de 10-jaarlijkse stemming met betrekking tot verkiezing van kerkenraadsleden werd felle strijd gestreden om omslag naar rechtzinnigheid te voorkomen. Pas onder ds. Cannegieter(1928-1948) werd de vrede getekend en mochten de rechtzinnigen een eigen predikant beroepen. Zij kerkten eerst in een gebouw in de Hooftstraat, en nu in de Sionskerk.

  Feest van de Geest 2022

Kunstwerk: kerkbank

Kunstenaar: Jan Mostert

Pastor:  Leo Webbink

Vanaf de jaren 60 werden de weilanden rond de Oudshoornse Kerk volgebouwd. Enorme nieuwbouwwijken ontstonden : Ridderveld I en II. Er wonen nu  zo’n 35.000 mensen. Natuurlijk zorgde dat ook voor een enorme aanwas van kerkleden. Er ontstonden nieuwe kerken in die wijken van midden-orthodoxse signatuur. De Oudshoornse Kerk was de moeder gemeente, maar de daarbij horende taken werden te omvangrijk.

In 1971 is toen een andere, unieke, constructie ontstaan in Oudshoorn- Ridderveld. Er werd een federatie opgericht van een samenwerkingsverband van drie wijkgemeentes, zowel hervormd als gereformeerd samen op weg. Dit werd de moedergemeente, met “de Bron”als multifunctioneel gebouw. Daarnaast werden de Oudshoornse kerk en de Sionskerk twee zelfstandige buitengewone wijkgemeentes.

Thans is de Oudshoornse Kerk even als de Sionskerk onderdeel van de PKN gemeente genaamd : Protestantse Gemeente Alphen aan den Rijn Oudshoorn/Ridderveld. Zij zijn zelfstandige wijkgemeentes van Bijzondere Aard.

In 1979 is begonnen met een grote restauratie van de Oudshoornse Kerk. In 1983 was de restauratie gereed en is de kerk heropend door prinses Juliana.

De gemeente

De Oudshoornse Kerk maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland en is een gemeente met een vrijzinnig karakter.

Wij geloven in een gemeente:

  • die blij is met een grote persoonlijke geestelijke vrijheid en

  • die respect heeft voor de mens, het menselijk geweten en de menselijke waardigheid en

  • die alle mensen als gelijkwaardig beschouwt, ongeacht hun taal, ras, geslacht, geaardheid, godsdienst of levensbeschouwing.

Wij zoeken het open en vrije contact met andere groeperingen.

Orgel
Oudshoornse Kerk Alphen 1
Oudshoornse Kerk Alphen 2
Oudshoornse Kerk Alphen 3
Oudshoornse Kerk Alphen 4
Oudshoornse Kerk Alphen 5
Oudshoornse Kerk Alphen 6
Oudshoornse Kerk Alphen 7
Oudshoornse Kerk Alphen Pastor
Oudshoornse Kerk Alphen A
Oudshoornse Kerk Alphen 14

Elke zondag is om 10:00 uur een kerkdienst.

Op Ontmoetingszondagen (zie agenda) gezamenlijke dienst voor het hele gezin. Er is dan een aparte dienst voor de kinderen en de tieners.

 

Elke dienst  is een bijzondere ervaring.

  • Het prachtige Hess orgel begeleidt het zingen.

  • De cantorij luistert regelmatig de dienst op.

  • De kerk met zijn ramen, interieur en unieke akoestiek geeft een rustpunt.

  • Tegen deze achtergrond ontvouwt zich de liturgie die inspireert en bemoedigt.

  •  

En altijd is er na de dienst gelegenheid wat te drinken en mensen te ontmoeten, vragen te stellen.

  Feest van de Geest 2018

Kunstwerk: Rise Up + Let Go

Kunstenaar: Boukje van Iperen

Pastor:  Marijke Kwant

bottom of page