top of page

 

Openingstoespraak

Feest van de Geest Groene Hart 2018

 

door

Gerdien Kuiper-Gilhuis

(lid van de werkgroep Kunstenaars-Pastores)

 

uitgesproken op 8 mei 2018

H. Bonaventurakerk, Woerden

 

In maart j.l. was ik in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden en zag daar de tentoonstelling Nineve, rond 700 voor Chr. de grootste en mooiste stad in de toenmalig bekende wereld. Deze stad lag vlakbij de huidige Iraakse stad Mosul aan de Tigris.

Groter contrast tussen toen  - 2700 jaar geleden -  en nu bestaat niet: Ook wat er nog over was van de opgravingen van Nineve, zoals de meer dan manshoge gevleugelde stieren van de toegangspoort, is IS te lijf gegaan met drilboren en bulldozers.

 

Waar geloof, fanatisme en blinde haat hand in hand gaan, moet de kunst het meestal ontgelden…..

Kunst en religie, ze vormen niet altijd een voor de hand liggende combinatie.

 

We leven in grimmige tijden. We hebben behoefte aan verhalen, nu meer dan ooit. Kunst en religie kunnen die bieden.

 

Zo hebben ze tal van overeenkomsten.

-Beide tillen mensen uit boven het alledaagse (dominee Bram Tak gebruikte een mooie metafoor in zijn statement afgelopen oktober toen we met de kunstenaars de verschillende kerken bezochten. Hij zei: Een mens kan niet zonder Bovenverdieping. En wat huist daar zoal? Nou, muziek, beeldende kunst, poezie, literatuur, dans, stilte, gebed, meditatie, geloof)

- beide leggen een verbinding tussen ons bestaan en iets dat groter is dan wij zelf

- beide komen voort uit een geraaktheid, die verbeeldingskracht, inspiratie in gang zet.

En tenslotte….

- beide zoeken naar woorden en beelden die laten zien wat eigenlijk niet te zeggen valt.

 

Bij het Feest van de Geest zoeken we bij uitstek naar verbinding tussen kunst en religie.

 

Het thema van de expositie dit jaar is Levensadem. Adem die leven geeft.

 

Het Hebreeuwse ruach, het griekse pneuma en het latijnse spiritus betekenen alle drie in hun grondbetekenis: het blazen van de wind, de adem, maar meteen in de oudheid ook al geest, bezieling, inspiratie.

In het scheppingsverhaal in de Bijbel staat het zo:

Toen maakte God de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde en blies hem de levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen’.

Pinksteren is het verhaal van de komst van de Heilige Geest, de adem van God, die bezielt,  inspireert en leven geeft.

 

We hopen en wensen u toe, dat u zult genieten van de inspiratie van de kunstenaars, zoals zij die hebben vormgegeven en geëxposeerd in onze kerken!

bottom of page