top of page

Overtocht 20

2411 BV Bodegraven

 

Website:

www.sintjandd.nl

St. Willibrorduskerk

Bodegraven

 

De Willibrorduskerk is een rooms-katholieke
kerk in Bodegraven. 
De kerk uit 1865 is
ontworpen door Pierre Cuypers en verving
een oudere schuilkerk. 
De kerk maakt deel uit
van de Sint Jan de Doperparochie waarin alle
rooms-katholieke Geloofsgemeenschappen
van Gouda en omgeving gefuseerd zijn.
Wekelijks komen op vrijdagmorgen, zaterdag-
avond en zondagmorgen parochianen samen
om God te danken, naar zijn Woord te luisteren, zijn Brood te delen en te bidden.

 

Geschiedenis

Tot de reformatie was de oude dorpskerk die aan Sint Gallus was gewijd de katholieke kerk.

Toen met de reformatie deze kerk protestants werd en het openbaar uitoefenen van het katholieke geloof bij wet verboden werd, werd er gekerkt in schuilkerken. Vanaf 1643 was er zo'n schuilkerk aan de Overtocht die net als de oude dorpskerk werd gewijd aan Sint Gallus.


Toen in de negentiende eeuw de godsdienstvrijheid toenam, maakte men ook hier plannen voor een grootse katholieke kerk. Grote drijfkracht voor nieuwbouw was pastoor Willibrord van Heyningen die in 1857 pastoor was geworden in Bodegraven. 

Pierre Cuypers ontwierp een kerk in neogotische stijl.

Daarmee is deze kerk zowel een vroeg voorbeeld van de neogotiek in Nederland, als een van de vroegste kerkgebouwen uit het oeuvre van Cuypers. In 1862 begon de bouw en in 1865 was de kerk voltooid.

 

Pastoor Willibrord Van Heyningen wilde echter de patroon van de kerk veranderen van Sint Gallus in Sint Willibrord, de eerste bisschop van Utrecht. De toenmalige bisschop was tegen de naamswijziging.

Uiteindelijk kreeg Van Heyningen het toch voor elkaar en in 1865 werd de kerk als Sint-Willibrorduskerk door mgr. Wilmer ingewijd.

Begin 1960 is een aanpassing gebeurd met nieuw altaar, sacramentsaltaar enzovoorts, alles naar ontwerp van de Bodegraafse kunstenaar Alphons van Leeuwen

 

Brand

Op 24 maart 1982 werd de St. Willibrorduskerk zwaar geteisterd. Kortsluiting in het orgel veroorzaakte een felle brand, waardoor het dak brandend naar beneden stortte.

De ravage was enorm.

Gedurende ruim een jaar vierden de katholieken liturgie in de Gereformeerde Kerk en in de Evangelisch-Lutherse Kerk.

Op 9 april 1985 werd de kerk tijdens een feestelijke Eucharistieviering heropend door Mgr. Dr. A.J. Simonis.

 

  Feest van de Geest 2022

Kunstwerk: 

Kunstenaar: Fenneke Weltevrede

Pastor: Pastoor Paassen

Het orgel

De kerk beschikt over een Maarschalkerweerdorgel. Het orgel is oorspronkelijk gebouwd voor de Dominicuskerk in Alkmaar, eveneens een creatie van Pierre Cuypers. Toen die kerk in 1985 werd afgebroken, verhuisde het orgel met enige aanpassingen naar de kerk van Bodegraven.

 

Ramen

Links en rechts over het gehele schip van de kerk zijn ramen aangebracht met afbeeldingen van Heiligen, of groepen Heiligen, en van een aantal belangrijke symbolen die iets zeggen over deze heiligen. De ramen zijn in glas in lood, in vele kleuren. Zij zijn gedeeltelijk geschonken door parochianen. Bekend is dat in ieder geval een aantal ramen gemaakt zijn naar een ontwerp van die in die tijd zeer bekende Joep Nicolas uit Roermond in het atelier van de firma Geutjes in Venlo.

IMG_6623.jpg
IMG_3409.jpg
IMG_6612.jpg
IMG_6600.jpg

  Feest van de Geest 2018

Kunstwerken: schilderijen

Kunstenaars: Kunstgroep Ipse de Bruggen

Pastor:  Marja Lok

bottom of page