top of page

Sponsors 2016

 

Feest van de Geest Groene Hart 2016 werd mogelijk gemaakt door de hier genoemde sponsoren en een anonieme sponsor.

Wij danken hen voor hun financiële bijdrage.

 

De door hen beschikbaar gestelde gelden worden besteed aan het realiseren van het doel van de stichting en de organisatie van het evenement, aan publicaties en pr ten behoeve van de exposities en aan ondersteuning van de kunstenaars en activiteiten in het kader van het evenement.

Gemeente Bodegraven Reeuwijk

 

 

 

Kerk en Wereld

 

 

 

Rabo Dichtbijfonds

Rabobank Rijn en Veenstromen

 

 

 

Protestantse Kerk Nederland

 

 

 

Stichting Interkerkelijk Oriëntatie Centrum

bottom of page