top of page

Over Pinksteren ...                                                    (2016)

 

Pastores geven hun visie op de hedendaagse betekenis van Pinksteren.

Gerrit Schouten

(Petruskerk, Woerden)

De heilige Geest is de amuse van Gods Koninkrijk

Wie houdt er niet van lekker eten? Een maaltijd thuis vertrouwd en lekker, met liefde bereid. Soms een hoogstandje uit een kookboek met wijn en kaarslicht. Maar soms ook in een chic restaurant met een aantal gangen achter elkaar. Meestal begint zo’n maaltijd met een drankje, een aperitief. Maar het kan ook een klein gerechtje zijn. Een “amuse” zeggen ze in Frankrijk. Daar herkent u het woord amusement wel in, plezier betekent dat. Zo’n aperitief of amuse is niet bedoeld om de honger te stillen maar juist om de honger op te wekken. Het is alcoholisch of klein maar pittig. Het smaakt naar meer.

 

Gods nieuwe wereld wordt in de Bijbel ook wel vergeleken met een feestmaal. De profeet Jesaja schrijft: “Op de berg Sion maakt de machtige Heer een maaltijd klaar. Het wordt een feestmaal voor alle volken, met heerlijk eten en drinken: vet en kruidig vlees, en goede wijnen met een krachtige smaak”. Gods grote Toekomst wordt ons voorgesteld als een Bruiloftsfeest. Jezus vertelt over een koning die een groot feest geeft omdat zijn zoon gaat trouwen. Maar omdat de gasten niet willen komen worden de mensen van de straat uitgenodigd. Johannes prijst in Openbaring de mensen gelukkig die uitgenodigd zijn voor het feestmaal op de bruiloft van het Lam.

Je zou zomaar kunnen denken: Dat is allemaal verre toekomstmuziek. Maar dat is niet zo. Gods nieuwe wereld is er nu al. Met Pinksteren vieren wij dat God zijn heilige Geest gegeven heeft aan ons. De heilige Geest is God zelf die op een heel nieuwe wijze in ons midden is. De heilige Geest is de amuse van Gods Koninkrijk. De heilige Geest is de smaakmaker die het verlangen naar Gods nieuwe wereld wakker roept. Het is maar een klein begin maar als de amuse is geserveerd weet je dat er nog meer komt.

De heilige Geest roept verlangen in ons wakker. Verlangen naar een wereld waarin de zwaarden worden omgesmeed tot ploegscharen en de speren tot snoeimessen. De heilige Geest doet ons uitkijken naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar tranen worden gedroogd, waar de leeuw en het lam samen zullen weiden. De heilige Geest roept geloof in ons wakker. De liefde van God die in Jezus een naam en een gezicht gekregen heeft zal door de heilige Geest eens heel de aarde vervullen. De heilige Geest is als een roos in de knop. Haar geur en kleur roepen het beeld van de bloem al in ons op. Zo is de heilige Geest de amuse van Gods Koninkrijk die ons hier en nu al laat delen in het feest dat ophanden is.

bottom of page