top of page

Over Pinksteren ...                                                    (2016)

 

Pastores geven hun visie op de hedendaagse betekenis van Pinksteren.

Anja van Alphen

(Gereformeerde Kerk, Haastrecht)

 

Pinksteren is voor mij feest!

Op het joodse Pinksterfeest werd de kerk geboren. Dus elk Pinksterfeest viert de kerk wereldwijd haar verjaardag.

 

Die dag, na een bezielende en enthousiaste preek van Petrus, een leerling van Jezus, die sprak over de betekenis van Jezus leven en dood, lieten 3000 mensen zich dopen.

Toen ontstond de 1e Christen gemeente. Ze werden mensen van de Weg genoemd, mensen die de weg van Jezus willen gaan. Ze gingen met elkaar bidden en uit de Bijbellezen, met elkaar delen en elkaar helpen. Ze gaven de hongerigen te eten, kleedden de naakten, hielpen de zieken, waren gastvrij en straalden vrede uit.

Vanaf die tijd heeft de kerk met vallen en opstaan deze boodschap in praktijk gebracht. Er ontstonden ziekenhuizen, uitdeelpunten

voor eten en kleding, zorg voor ouderen enz. enz.

Nu is dat allemaal door de burgerlijke gemeente over

genomen en weten veel mensen niet meer dat de

grondslag van deze goede werken door de kerk is

gelegd, maar vanaf die eerste Pinksterdag is de kerk

die boodschap blijven uitdragen en uitstralen en

werd ze in praktijk gebracht tot op de dag van vandaag.

 

Ik denk aan de vluchtelingen stromen die ons land

bereiken. Misschien moet de kerk wel terug naar haar

wortels en kijken welke taak ze in deze nieuwe situatie

kan hebben en zich oprecht afvragen.

Wat zou Jezus doen?

bottom of page