top of page

Over Pinksteren ...                                                    (2016)

 

Pastores geven hun visie op de hedendaagse betekenis van Pinksteren.

Erick Versloot

(Gereformeerde Kerk, Waarder)

 

 

VENI CREATOR SPIRITUS

KOM, SCHEPPER, GEEST

 

Het feest van de Heilige Geest – is voor mij het meeste concrete feest dat er is.

De Geest waait waarheen Zij wil – en het kan je zomaar overkomen dat je 'de Geest krijgt'. Het is als in de liefde – je kunt het niet organiseren, plannen of regelen: het overkomt je (of niet). Ik leef van het gegeef.

 

Vanouds wordt er in de christelijke traditie gebeden: Kom, Schepper, Geest.

De Geest is God in ons midden. In al wat  leeft, maar ook in wat mensen van harte bezielt, laat de Geest van zich horen, zien en groeten.

 

Voor een kunstenaar moet dat te verstaan zijn. Als je scheppend bezig bent, kun je soms verwonderd over het resultaat  denken 'heb ik dat gemaakt?'

Het wordt je geschonken. Telkens weer opnieuw.

Dat is voor mij het Feest van de Geest.

 

En ik kan het niet beter vertolken dan in een improvisatie

over de gregoriaanse tonen van het Veni Creator Spiritus...

 

Ook daarin merk ik, al spelend op het Properorgel uit 1902,

dat je – naast goede voorbereiding  en eindeloos oefenen – 

je uiteindelijk meegenomen wordt in iets dat je niet kunt

herhalen. Het wordt je gegeven. En je mag het doorgeven.

Wat een feest!

 

Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer,  houd Gij bij ons uw intocht, Heer;

vervul het hart dat U verbeidt, met hemelse barmhartigheid.

 

Gij zijt de gave Gods, Gij zijt de grote Trooster in de tijd,

de bron waaruit het leven springt, het liefdevuur dat ons doordringt.

 

Gij schenkt uw gaven zevenvoud, O hand die God ten zegen houdt,

O taal waarin wij God verstaan,wij heffen onze lofzang aan.

 

bottom of page