top of page

Over Pinksteren ...                                                    (2016)

 

Pastores geven hun visie op de hedendaagse betekenis van Pinksteren.

Dick Vrijburg

(OLV Hemelvaartkerk & H. Josephkerk, Gouda)

 

 

In de Josephkerk, Gouda

 

De Geest kent vele vormen waarin en waarover wij spreken.  Een helper ons beloofd door Jezus in het leven van alle dag. De Geest inspireert, brengt mij in beweging en zet mij in vuur en vlam. Maar het belangrijkste van dat al is wel dat God mij het leven geeft door Zijn adem. De Geest waait door heel het leven en als een vanzelfsprekendheid geeft hij mij zijn adem. We denken niet na over ons in en uitademen, maar het geeft mij voldoende vertrouwen om te geloven dat de Geest zo met mij meegaat dat ik daar niet altijd bij stil hoeft te staan. Hij is er, beloofd, ik mag er op vertrouwen. Vanzelfsprekend? Niet altijd natuurlijk dat zou te gemakkelijk zijn, het leven is geen vanzelfsprekendheid. Kwetsbaar, broos. We leren elke dag, we groeien om mens te zijn zoals we zijn, we mogen zijn wie we zijn. Dat geeft mij een grote vreugde die mij gaande houd, adem in adem uit.

 

In de OLV Hemelvaart, Gouda

 

Naast dat ik geïnspireerd door de Geest, het leven van Jezus, is

Franciscus van Assisi een Heilige die mij mede helpt om op dat

spoor van de liefde  te blijven, de spiritualiteit van Franciscus van

Assisi raakt mij zo danig dat ik mij daardoor laat dragen in de

leven van alle dag, God heeft mij lief zoals ik ben, zoals ik mag zijn,

Franciscus kent zijn kracht maar ook zijn beperkingen. Hij leert

God kennen in het leven van die ander, in het bijzonder van de

Melaatse. Het is voor Franciscus een bekeringsmoment, als hij de

Melaatse omhelst, bemerken zij beide de kracht van de Geest.

Een ander moment is de ontmoeting met Jezus in het kerkje van

San Damiano als Jezus van het kruis spreekt tot Franciscus:

‘Herstel mijn Kerk’. De Geest maakt mij in de ontmoetingen met

die ander Dankbaar, dienstbaar en ik weet mij en die ander

gedragen in zijn liefde die onophoudelijk deelt van zijn levensadem.      

bottom of page