top of page

REKENING 2017-2018
BEGROTING 2019-2022

Financiële verantwoording

De Stichting werkt bij de exposities in een tweejaarlijkse cyclus.

Daarom is er ook een tweejarige begroting. De definitieve financiële verantwoording wordt gepubliceerd na afloop van het jaar waarin de exposities plaaatsvinden.

We publiceren een voorlopige financiële stand van zaken binnen twee maanden na afloop van het evenement.

De begroting en rekening 2017-18 en de financiële stand van zaken per 31 december 2018 staan in het pdf-bestand hiernaast.

Door de coronacrisis is Feest van de Geest 2020 uitgesteld tot 2022.

Daarom is de cyclus 2019-2020 doorgeschoven naar de cyclus 2021-2022.

Tevens is de begroting voor de cyclus 2021-2022 opgenomen.

Financieel beleid

Het Bestuur van de Stichting heeft een financieel beleid geformuleerd.

Klik op de link om het document te bekijken.

Beloningsbeleid

Al het werk in de Stichting wordt gedaan door vrijwilligers, daarbij inbegrepen de leden van het Bestuur van de Stichting.

Zij ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, noch vacatiegeld voor het bijwonen van vergaderingen.

Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

bottom of page