top of page

Verslag Feest van de Geest 2016

Deelname

Feest van de Geest werd in 2016 voor de tweede keer georganiseerd in het Groene Hart, landelijk was dat voor de achtste keer.

Kunstenaars en kerken

In het Groene Hart deden 23 kerken mee en 38 kunstenaars. Dit is meer dan een verdubbeling ten opzichte van het evenement in 2014. De kerken waren verspreid over een groter deel van het Groene Hart dan in 2014. Ook de oecumenische reikwijdte was groter, met deelname van PKN-kerken, een aantal kerken van de RK-parochie Jan de Doper en de Lutherse gemeente in Woerden.

Bij de kerken was een grotere verscheidenheid aan architectuurstijlen.

De kunstenaars die meededen, hebben een professionele achtergrond en opleiding. Zij zijn werkzaam in een groot aantal verschillende disciplines. Onder de kunstenaars waren er ook acht met een verstandelijke beperking (vanuit Ipse de Bruggen, locatie Waddinxveen).

Vrijheid van Geest

Truus Martens, 2016

Voorbereiding en opening

In de aanloop naar het evenement hebben de kunstenaars een rondgang langs de deelnemende kerken gemaakt. Hierop hebben zij hun voorkeur kenbaar gemaakt om in een bepaald gebouw te exposeren. In de meeste gevallen hebben we die voorkeur kunnen honoreren.

Om contact tussen kunstenaars, pastores en gemeente te bevorderen, is een inspiratieavond georganiseerd.

Een foto-impressie daarvan staat op deze website.

Tijdens de feestelijke openingsavond in de Adventskerk in Alpen aan den Rijn op 3 mei 2016 werd Feest van de Geest Groene Hart geopend door mevrouw Spies, burgemeester van Alpen aan den Rijn.

Een foto-impressie, het programma van de avond, de toespraak van mevrouw Spies en de feestrede van prof. Den Dulk staan op deze website.

Wijze vrouwen

Henrdrie Sassen, 2016

De exposities

De exposities werden goed bezocht (een kleine 20.000 bezoekers). In veel kerkdiensten werd stilgestaan bij de betekenis van het in de kerkzaal geëxposeerde nieuw gemaakte werk. Daarnaast konden de kunstenaars ook bestaand werk exposeren in nevenruimten. Er waren veel positieve reacties van de bezoekers.

Op verschillende plaatsen werden kinderen gestimuleerd om actief mee te doen met kunstuitingen, bijvoorbeeld door workshops met de kunstenaar.

Rondom Feest van de Geest zijn door de plaatselijke kerken allerlei nevenactiviteiten georganiseerd.

Het ‘Vurig Fietstheater’ in Gouda verdient daarbij een bijzondere vermelding.

Financiële verantwoording

De Stichting heeft de status van Culturele ANBI.

In het kader daarvan publiceren we ook de financiële verantwoording.

Deze kunt u hier inzien.

bottom of page