top of page

Dorp 24

3466 LE Waarder

 

Website:

www.pknwaarder.nl

Gereformeerde Kerk, Waarder

 

Het gebouw

Het jaartal op de voorgevel van de kerk is 1887. Dit is echter niet het bouwjaar, maar het jaar van de uittreding uit het bestaande kerkverband de z.g. Doleantie. Het bouwjaar van de kerk is 1890. Na een rechterlijke uitspraak moest het bestaande kerkgebouw worden verlaten en kreeg Hermanus de Hoog uit Driebruggen opdracht een houten noodkerk te bouwen. Binnen een week stond die er voor fl. 669,46. Dat was op 30 Juni 1889. Het enige verhaal over die noodkerk is dat er zich een kip verscholen had onder de provisorische preekstoel. Het dier lag een ei onder de preek en kwam luid kakelend tevoorschijn....

 

De grond voor kerk en pastorie is gekocht van Mees Smit, (schoonvader van de legendarische Samuel Nap) voor fl. 1500,-.

Het huidige kerkgebouw is (na inschrijving) gebouwd door de aannemer Piet Boot, de Waarderse dorpstimmerman, voorganger van Henk Jongerius. Bouwkosten voor kerk en pastorie fl.16.745,-. Totale uitgaven voor kerk, pastorie en bouwgrond fl. 25.175.34. De kerk is opgeleverd in Oktober 1890.

De voorgevel heeft wel enige kerkelijke allure, maar het zicht op het gebouw vanaf de Molendijk is niet bepaald fraai. Het zou ook een opslagloods kunnen zijn. In de Protestantse wereld van toen moest het vooral sober en zonder opsmuk zijn. Het is wat men noemt een typische doleantiekerk.

 

Van banken naar stoelen

In 1973 is het kerkgebouw grondig gerenoveerd. Van een lengteopstelling met banken is een indeling gekomen met stoelen, en een liturgisch centrum aan de rechterzijkant. De fundering is vernieuwd, de vloer verlaagd en vernieuwd, het stucwerk vernieuwd en het orgel gerestaureerd.

Wonder boven wonder is een kerk zonder enige weerklank veranderd is een ruimte met een goede akoestiek. Het ontlokte een predikant, toen hij het allemaal zag en hoorde, de opmerking: 'Zelfs een kerk kan zich bekeren...!'

 

En nu?

Toen de kerk 125 jaar bestond zijn er fraaie panelen aangebracht aan beide zijden van het liturgisch centrum. Er is een fraai verlicht rond bovenvenster in de voorgevel geplaatst. Ook is er boven de houten broek een glas-in-lood raam aangebracht. En er is een mooi boekwerkje over de kerk uitgegeven. Het is een feestelijke ruimte waar van alles mogelijk is. B.v. een maaltijd voor 200 personen t.b.v. een goed doel!

Naast de kerk staat 'de Schouw' Een practisch zalencomplex met keuken en toiletgroepen. De Schouw is gebouwd toen de kerk 100 jaar bestond.

De kerk is laagdrempelig in twee opzichten. Dus ook rolstoeltoegankelijk en voorzien van ringleiding. En in tegenstelling tot de supermarkt: Elke Zondag geopend!

Ook op openmonumentendag is de kerk open, en mag men zowel spelen op, als luisteren naar, het mooie orgel of de kostbare concertvleugel!

Gedenkpaneel
Liturgisch centrum
Glas-in-loodraam
Properorgel
Orgel (detail)
Gevel (logo)

Kunstwerken: Sleutelgat en Teerkost

Kunstenaars: Gerard Bes en Gera Slager

Pastor: Erick Versloot

Het orgel

Eerst was er natuurlijk geen geld voor een orgel. Er was een voorzanger. Ene broeder Den Ouden. Die produceerde soms grote uithalen, waarop een balorige jongeman achterin de kerk antwoordde met: 'BRUG OMHOOG!'

 

Het orgel is opgeleverd 14 Nov. 1902. Het is gebouwd door Jan Proper uit Kampen. Hij was een zwager van de toenmalige predikant ds. Voogel. Het is een van de fraaiste en best bewaard ebleven orgels van Proper. Het telt 13 sprekende stemmen verdeeld over een klavier en vrij pedaal.

Activiteiten

Bespelen Proper-orgel en Yahama concertvleugel

World Servants: info, koffie/thee/versnaperingen

bottom of page