top of page

Utrechtsestraatweg 50

3445 AS  Woerden

 

Website:

www.kapelweddesteyn.nl

Kapel Weddesteyn

Woerden

De Weddesteyn kapel is sinds december 2015
eigendom van de Stichting Kapel Weddesteyn,
die de kapel volledig heeft gerestaureerd en
heringericht. Daarmee is de kapel een sfeervolle
multifunctionele ruimte geworden.

Naast de gebruikelijke kerkelijke viering/dienst op
zon- en feestdagen voor met name de bewoners
van Careyn Weddesteyn (mensen die langdurig
zorg nodig hebben, mensen die moeten revalideren
en mensen met een vorm van dementie, die kleinschalig wonen), zijn ook anderen van harte welkom.

Buiten de katholieke en protestantse diensten vinden er ook uitvaarten, condoleances e.d. plaats. De kapel is eveneens beschikbaar voor gebruik voor andere bijeenkomsten, zoals vergaderingen, concerten e.d.

  Feest van de Geest 2022

Kunstwerk: 

Kunstenaar: Paul Daelmans

Pastor: Els Speet

Geschiedenis van de kapel

De kapel is gebouwd in 1959. De kapel was inpandig verbonden met het toenmalige R.K. ziekenhuis Ope Dei van Woerden, dat in februari 1954 haar deuren opende.

Als het ziekenhuis Ope Dei  op 1 april 1970 een fusie aangaat met het Algemeen Ziekenhuis in Woerden wordt gekozen voor de naam ‘’Hofpoortziekenhuis’’. De fusie betekent dat er naast de katholieke vieringen, ook protestantse kerkdiensten worden gehouden in de kapel.

Na de bouw van een nieuw ziekenhuis aan de Polanerbaan, welke in 1980 wordt afgerond, wordt het oude Hofpoortziekenhuis uiteindelijk geschikt gemaakt voor het Weddesteyn Paviljoen, waar chronisch zieken worden verpleegd. Deze kunnen nu ook gebruik maken van de diensten in de kapel.

 

Terwijl reeds in 2010 de bouw start van de paviljoens voor psychogeriatrische patiënten als onderdeel van het nieuwe Zorgcentrum, heeft de kapel gediend als restaurant. Hiervoor moesten de nodige veranderingen worden aangebracht. Daar waar er oorspronkelijk de vloer van de middenbeuk ca. 80 cm. lager lag dan de vloer van de zijbeuken, is er nu één vloerniveau. De kerkbanken verdwijnen, evenals het marmeren altaar en traptreden en het koperen hekwerk. Medio 2013 blijkt dat de kapel toch met sloop bedreigd wordt. Door het initiatief en de inzet van een aantal mensen die december 2013 het bestuur ‘’Stichting Kapel Weddesteyn’’ in het leven riepen,  worden de benodigde financiële middelen bijeen gebracht om de kapel te behouden.  Op 15 december 2015 vond de ‘’heropening van de kapel’’ plaats.

Architectuur van de kapel

De kapel is gebouwd naar een ontwerp van architect J.J.M. van Halteren uit Den Bosch (Amsterdam, 14-4-1893 - overleden Den Bosch 16-3-1973). De kapel is in basilicavorm gebouwd. De daken van de zijbeuken hellen af naar de middenbeuk. De gelige baksteen, het betonnen lijstwerk en de betonnen raamtraceringen zorgen aan de buitenzijde voor een moderne aanblik. In de oostgevel is via uitkragend metselwerk een kruisteken aangebracht.

De middenbeuk heeft aan weerszijden vijf lichtvensters, in de zijbeuken staan op dezelfde afstand ook vijf lichtvensters. Aan het begin en het einde van de lange gevels zijn nog vier lichtvensters geplaatst. Door het grote aantal vensters is het interieur verrassend licht. De relatief grote vensters zijn van getint glas (Danziger glas met een grove structuur en luchtbellen) gevat in betonnen traceerwerk.

Aan de oostkant is het priesterkoor met altaar. Aan de westzijde is er een gaanderij voor het zangkoor en orgel. De oorspronkelijk sacristieruimte is nu verdeeld in drie ruimtes: een in gebruik als sacristie en twee als rouwkamer.

Een dienst in Weddesteyn
In de schoot van zijn moeder
Kapel 2
Kapel 1

  Feest van de Geest 2018

Kunstwerk: Levensadem

Kunstenaar: Ineke Smienk

Pastor: Henk Wit

bottom of page