top of page

Willem Hesseling

Gouda

 

beeldend kunstenaar en vormgever

 

Academie voor Beeldende Kunst, St. Joost te Breda

Vakopleiding voor Edelsmeden te Schoonhoven

BEWOGEN GROEI

In mijn huidige schilderwerk speelt het ontstaan van
het leven, sterven en de vraag, wat is vrijheid, een
prominente rol. Groei, emoties, verwondering,
ontroering en de dialoog zijn voor mij belevingen,
die in een wisselende verschijningsvorm van
realisme tot abstractie te zien zijn. Door mijn
kleurgebruik geef ik mijn schilderijen de gewenste
lading mee. Elk schilderij begint met een grens die
gaande het proces wordt beslecht in een expressieve abstractie met hier of daar soms nog een vleug van herkenbaarheid.

 

In mijn nieuw ruimtelijk werk laat ik, mijn levensreis, opzoek naar de essentie van mijn bestaan, de fysieke ruimte innemen. Snijdend, lassend, buigend en kloppend krijgen mijn objecten opgebouwd met Cortenstaal en lood, hun gestalten. Door mijn schetsende werkwijze in het stugge metaal wil ik het karakter van mijn schilderijen meenemen naar mijn objecten.

In 2011 heb ik in opdracht de 14 kruiswegstaties geschilderd. Kruiswegstaties zijn meestal afbeeldingen van Christus, het kruis en omstanders tegen een achtergrond. In mijn schilderijen staat echter een hoofd, een hand, een stuk van het kruis en op één doek ook het smartelijk vertrokken gezicht van Maria. Geen compleet plaatje dus, maar sprekende elementen die staan voor het verhaal erachter. Een hand met geld, een hand met uitgestoken wijsvinger of een hand die helpt het kruis te dragen. Die hand, de handeling, vind ik fascinerend.

Het lijdensverhaal is universeel en van alle tijden. In deze tijd waar mensen steeds meer visueel ingesteld zijn en veel informatie wordt aangeboden in stilstaand of bewegend beeldmateriaal, zijn deze staties een prachtig middel om dit bronverhaal van onze cultuur te tonen. Deze staties zijn, de komende 10 jaar, te zien in de Sint-Janskerk in Gouda. Van 13 februari tot 3 april is de kruisweg te zien in de grote Sint Bavokerk te Haarlem.

Ook tijdens de pinksterdagen is de kruisweg te zien.

Contactgegevens:

Willem Hesseling

Bloemendaalseweg 60-62

2804 AB Gouda

tel: 0182-699 822 / 06-538 301 17

 

E-mail: info@studiohesseling.nl

Website: www.studiohesseling.nl

Vrijheid van de Geest

In mijn kunstwerken ben ik al bezig met de vrijheid van de geest, ik denk zelf dat alle kunstenaars in principe daarmee bezig zijn, want daar gaat de kunst over volgens mij.

 

Leonardo da Vinci zei eens, als geest en hand niet samengaan, ontstaat er geen kunst. In mijn kunstwerk ben ik op zoek naar de essentie van mij bestaan. Daar sluit dit thema naadloos op aan.

 

De Geest bezie ik als de essentie van het bestaan. De geest waait waarheen hij wil, nieuwe ideeën en ontwikkelingen laten zich niet tegenhouden.

bottom of page